logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Jacek Kozłowski

dr

Jacek Kozłowski

 

Profil zawodowy

Ukończył studia psychologiczne i uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, z którym przez 18 lat związany był także zawodowo, pracując na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii.Wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z obszaru stosowanej analizy zachowania rozwijał pracując na stanowisku nauczyciela-terapeuty, a następnie superwizora w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, realizując Projekt Wczesnej Interwencji przy Instytucie Psychologii UG, uczestnicząc w licznych stażach zagranicznych (m.in. w Bleiker behandingssenter oraz Tidlig Intervensjons-Prosjektet i Oslo w Norwegii, w Kennedy Krieger Institute i Children's Seashore House w USA), a także będąc stypendystą The Research Council of Norway w Instytucie Psychologii Uniwersytetu w Oslo.
W 2000 roku był współzałożycielem, a następnie przez dwie kadencje przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Analizy Behawioralnej. Był także organizatorem, a w latach 2006-2008 kierownikiem studiów podyplomowych „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju" na Uniwersytecie Gdańskim.
Jego obecne zainteresowania teoretyczne i działalność praktyczna wiąże się z coachingiem opartym na dowodach. Dr Jacek Kozłowski jest akredytowanym coachem i mentor coachem International Coach Federation (ICF). Od kwietnia 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu ICF Polska.