logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Katarzyna Sikora

dr

Katarzyna Sikora

 

Profil zawodowy

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, adiunkt w Zakładzie Psychologii Ogólnej Instytutu Psychologii UJ. Podstawowy obszar jej zainteresowań naukowych i dydaktycznych stanowi szeroko rozumiana etyka zawodu psychologa, szczególnie zaś kwestia podstawowych norm i wartości w pracy psychologa. Inne obszary to zagadnienia tożsamości i osobowości człowieka, oraz arteterapia i zastosowanie rysunku dla celów diagnostycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.