logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Magdalena Mijas

 

Magdalena Mijas

 

Profil zawodowy

Psycholożka specjalizująca się w zakresie seksualności człowieka, absolwentka Instytutu Psychologii UJ, Podyplomowych Studiów Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksualności UAM oraz Studiów w zakresie Wychowania Seksualnego na UW. Obecnie doktorantka w Instytucie Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UJ. Doradczyni okołotestowa certyfikowana przez Krajowe Centrum ds AIDS i pracowniczka punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Krakowie.
Nauczycielka akademicka, prowadziła zajęcia z zakresu rozwoju psychoseksualnego człowieka, psychologii LGBTQ, metod badania seksualności, alternatywnych antropologii psychologicznych, etyki zawodu psychologa. Autorka i wykonawczyni międzynarodowych i krajowych projektów badawczych poświęconych seksualności człowieka, wyborom reprodukcyjnym i zdrowiu seksualnemu. Autorka licznych publikacji w czasopismach naukowych, monografiach naukowych oraz wystąpień na międzynarodowych konferencjach tematycznych. Redaktorka naukowa prac wieloautorskich „Wprowadzenia do psychologii LGB" oraz "Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia". Świadczy pomoc i poradnictwo psychologiczne w Fundacji Trans-Fuzja oraz Stowarzyszeniu Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat".