logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Henryk Mruk

prof. dr hab. n. ekon.

Henryk Mruk

 

Profil zawodowy

Pracuje w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w latach 2002–2013 także na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Opublikował wiele prac na temat marketingu usług medycznych, rynku farmaceutycznego i rynku aptecznego. Jest autorem pracy o marketingowym zarządzaniu gabinetami lekarskimi oraz książki o marketingu aptecznym. Poza tym, jego zainteresowania badawcze koncentrują się na tematyce marketingu strategicznego, badaniach zachowań konsumentów, ekonomii behawioralnej a także komunikacji i przywództwie w biznesie.
Łącznie opublikował ponad 800 pozycji zwartych i artykułów, m.in. na temat marketingu usług medycznych, rynku farmaceutycznego i aptecznego. Jest autorem prac o marketingowym zarządzaniu gabinetami lekarskimi oraz książki o marketingu aptecznym. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się także na tematyce marketingu strategicznego, ekonomii behawioralnej, komunikacji i przywództwa w biznesie, a także na badaniach zachowań konsumentów. Wypromował ponad 400 magistrów oraz 35 doktorów. W 2013 r. uzyskał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za podręcznik pt. „Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Wybrane publikacje własne:

  • Zachowania konsumentów, redakcja naukowa : M. Bartosoik – Purgat, współautor, WN PWN Warszawa 2017
  • Mruk H., Gawłowski s., Przywództwo. Teoria i praktyka, Rebis, Poznań 2016
  • Mruk H., Marketing gabinetów lekarskich, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
  • Michalik M., Mruk H., Pilarczyk B., Marketing Strategiczny na rynku farmaceutycznym, Wolters Kluwer, Kraków 2014
  • Mruk H., Stępień B., Tworzenie wartości dla klienta z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013
  • Mruk H., Michalik M., Barałkiewicz T., Marketingowe zarządzanie apteką, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, drugie wydanie - 2013
  • Mruk H., Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2012
  • Szumska M., Mruk H., Komunikacja komunikacja. Pacjent i zespoły medyczne, Wydawnictwo Kapitał Ludzki, Tarnowo Podgórne 2015.