logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Jerzy Hausner

prof. dr hab.

Jerzy Hausner

 

Profil zawodowy

Od początku kariery naukowej związany z Akademią Ekonomiczną w Krakowie. Opracował 250 publikacji naukowych, koordynował szereg projektów badawczych. Uczestniczył w 6 stypendiach naukowych. W 1994 r. został profesorem nauk ekonomicznych, a w 1998 r. został mianowany profesorem zwyczajnym. W latach 90-tych XX w. pełnił funkcję szefa zespołu doradców Wicepremiera ds. gospodarczych, Pełnomocnika rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego oraz członka Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP.
W latach 2001-2005 był posłem na Sejm RP.
W październiku 2001 r. wszedł w skład gabinetu Leszka Millera jako Minister Pracy i polityki społecznej.
Od stycznia 2003 r. Minister Gospodarki, pracy i polityki społecznej, a od czerwca 2003 r. także Wiceprezes Rady Ministrów. Firmował swoim nazwiskiem plan naprawy finansów publicznych (tzw. plan Hausnera).
W rządzie Marka Belki (od maja 2004 r. do marca 2005 r.) piastował stanowisko Wicepremiera i Ministra Gospodarki i pracy. Koordynował wówczas prace nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013.
Laureat wielu nagród, między innymi nagrody Kisiela oraz nagrody im. Władysława Grabskiego przyznawanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan.