logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Alicja Miś

dr hab.

Alicja Miś

 

Profil zawodowy

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Stopnie naukowe uzyskała w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskała stopień magistra socjologii (o specjalności socjologia pracy) oraz stopień magistra nauk politycznych w zakresie dziennikarstwa. Jest autorką i współautorką ponad 100 opracowań - w tym kilku książek, skryptów uczelnianych, artykułów publikowanych w czasopismach naukowych i popularno-naukowych.
Odbyła staże naukowe w USA oraz Wielkiej Brytanii. W macierzystej Uczelni prowadzi zajęcia w ramach International Business Studies z przedmiotu Human Resource Management, na studiach typu MBA – z przedmiotów: Zarządzanie karierą zawodową i Human Resource Development, na studiach doktoranckich – z przedmiotu Współczesne koncepcje rozwoju kapitału ludzkiego.