logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Artur Kołakowski

dr n. med.

Artur Kołakowski

 

Profil zawodowy

Doktor nauk medycznych, wykładowca w Centrum Terapii Poznawczej i Behawioralnej, superwizor, specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, prowadzi Prywatną Praktykę w Ośrodku Poza Schematami, konsultant w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 7 w Warszawie, wykładowca i superwizor w Fundacji Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii. Jest także adiunktem w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.