logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Aleksandra Kaczyńska

 

Aleksandra Kaczyńska

 

Profil zawodowy

Założycielka Centrum Terapeutycznego i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Policealne Studium Medyczne w Warszawie.
Ciężka praca, zaangażowanie i chęć niesienia kompleksowej pomocy osobom z różnymi wyzwaniami spowodowały, że ukończyła kilka kierunków studiów. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, protetykiem słuchu, logopedą, a przede wszystkim neurologopedą. Dodatkowo ukończyła wiele kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, dzięki czemu jest certyfikowanym terapeutą ręki, terapeutą widzenia, terapeutą Integracji Sensorycznej, terapeutą taktylnym, diagnostą w zakresie dysleksji i trudności w uczeniu się, trenerem umiejętności społecznych, specjalistą od Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji, nauczycielem symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania, diagnostą pedagogicznym w zakresie Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (CAPD), diagnostą Profilem Psychoedukacyjnym Schoplera PEP-R, trenerem umiejętności karmienia. W trakcie dotychczasowego doświadczenia zawodowego odbyła staże krajowe i zagraniczne.
Praktykowała w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW na oddziale neonatologicznym, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im.prof.Orłowskiego, Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji CKR w Konstancinie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, a obecnie dużo czasu poświęca pracy z pacjentami w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Wśród placówek pedagogiczno-oświatowych miała przyjemność odbycia stażu w następujących miejscach: Specjalistyczna Poradnia „TOP” w Warszawie, Instytut Głuchoniemych przy pl.Trzech Krzyży w Warszawie, Psychologiczno-Pedagogiczne Poradnie na terenie kilku województw (mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego), Specjalny Ośrodek Wychowawczy TPD Helenów, Zespół Szkół Specjalnych im.A.Lechowicz, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących przy ul.Zakroczymskiej w Warszawie, Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kielcach, Centrum Wczesnej Interwencji KROK PO KROKU w Warszawie, Centrum Rehabilitacji Dziecięcej „Maluch”. Pracowała w Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, zajmując stanowisko Neurologopedy, gdzie była częścią zespołu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzącego dzieci od pierwszego miesiąca życia.
Pracowała również jako nauczyciel-pedagog specjalny w Szkole z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie miała okazję wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami. Obecnie przyjmuje pacjentów w swoim centrum terapeutycznym. Równolegle zaangażowała się w pracę na rzecz innych osób, spełniając się jako wolontariuszka Fundacji dla dzieci Niesłyszących „Echo” w Warszawie, ale także wspomagała swoimi konsultacjami Fundację Rodziny Waksmundzkich „Projan”, z którą związana jest do dziś. Na stałe współpracuje z Centrum Terapeutycznym „Uniquecenter” z Warszawy, gdzie ma przyjemność pracować w systemie turnusowym jako terapeuta-neurologopeda z dziećmi z całego świata, korzystając z najnowszych rozwiązań terapeutycznych i innowacyjnych pomocy.
Ponadto związana jest z Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu FONETIKA Aleksandry Stojak, z którym współpracuje w zakresie badań słuchu, terapii słuchowych, ale także szkoleń specjalistycznych z zakresu surdopedagogiki i surdologopedii.
Znajduje się także w gronie specjalistów Niepublicznej Poradni „INSPIRACJA”, gdzie prowadzi diagnozę i terapię neurologopedyczną.