logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Hanna Kryszewska

 

Hanna Kryszewska

 

Profil zawodowy

Jest starszym wykładowcą w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Współpracuje z Pilgrims Teacher Training, i Department for Continuing Education, University of Oxford, Wielka Brytania. Zajmuje się także doradztwem metodycznym, jest recenzentem dopuszczającym podręczniki do użytku szkolnego (MEN) oraz redaktorem naczelnym czasopisma internetowego.
Prowadziła zajęcia na podyplomowych kursach metodyki nauczania języka angielskiego na UG i PG, w Kolegium Kształcenia Nauczycieli English Unlimited w Gdańsku, Kolegium Kształcenia Nauczycieli Regent College w Elblągu i Szkole Wyższej Lingwistycznej w Częstochowie.
Nadzorowała praktyki dydaktyczne studentów kierunku WEiNJA, UG.