logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Katarzyna Hall

 

Katarzyna Hall

 

Profil zawodowy

Dyrektor Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku i Instytutu Dobrej Edukacji, prezes Stowarzyszenia Dobra Edukacja, bardzo dobrze zna prawo oświatowe i ma doświadczenie w tworzeniu autorskich rozwiązań w edukacji. W 1989 roku zakładała Gdańskie Liceum Autonomiczne, a potem brała udział w tworzeniu kolejnych szkół prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową.
W latach 2006-2007 była zastępcą prezydenta Miasta Gdańska, w latach 2007-2011 – Ministrem Edukacji Narodowej, a w latach 2011-2015 posłanką na Sejm RP, wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, przewodniczącą Podkomisji ds. jakości kształcenia i wychowania, Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu oraz powołanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Zespołu ds. rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych.
Od 2012 roku zaangażowała się w tworzenie innowacyjnej koncepcji edukacyjnej realizowanej w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja.