logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Jacek Santorski

 

Jacek Santorski

 

Profil zawodowy

Absolwent wydziału psychologii UW. Zajmował się przez ponad 20 lat psychoterapią, był założycielem i współprowadzącym Laboratorium Psychoedukacji, ośrodek psychoterapii oraz szkolenia i superwizji terapeutów. Kolejne kilkanaście lat pracuje jako konsultant, trener, coach, mentor i superwizor w biznesie.
W latach 90-tych współtworzył komisję, która opracowała i wdrożyła licencję psychoterapeutów, trenerów oraz superwizorów psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada licencję psychoterapeuty, trenera i superwizora Laboratorium Psychoedukacji oraz odbył szkolenie w szwajcarskim Instytucie Biosyntezy w zakresie terapii somatyczno-charakterologicznej oraz roczną grupę superwizyjną w tym zakresie. Jako trener biznesu odbywał szkolenia i superwizje w Chiltern Consultancy International, z czasem stworzył własny ośrodek, Instytut Psychologii Biznesu. W ramach Chiltern Consultancy wdrażał pierwszy w Polsce program mentoringu dla dużej grupy managerów w PTK Centertel, potem TP SA i Orange. W każdej z ról, terapeuty, trenera, superwizora terapii i superwizora treningu przepracował więcej niż symboliczne 10.000 godzin, przyjmowane jako standard doświadczenia profesjonalisty.
Od siedmiu lat prowadzi studium post MBA w ramach szkoły biznesu PW autorska Akademię Psychologii Przywództwa. Dla absolwentów APP realizuje ze swoim zespołem programy dla mentorów („Autorytety”)
W 2017 zdecydował się rozszerzyć współpracę z ośrodkami akademickimi i zaangażował się w nowe projekty SWPS. Jednym z nich jest program Superwizja którym ma nadzieję zapoczątkować pracę nad psychologiczną standaryzacją profesjonalną i etyczną polskich coachów, trenerów, konsultantów i mentorów biznesowych.