logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Adam Aduszkiewicz

dr

Adam Aduszkiewicz

 

Profil zawodowy

Dr filozofii, ukończył także Podyplomowe Studium Coachingu SWPS i Laboratorium Psychoedukacji i akredytacja coacha Izby Coachingu. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia z psychoterapii i analizy jungowskiej organizowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej.
W latach ’80 był pracownikiem naukowym IFiS PAN, później dyrektorem w MSWiA, a od 1996 pracował na stanowiskach menedżerskich w biznesie jako z-ca dyrektora generalnego Bertelsman Media, Dyrektor Kadr TVP SA. W latach 2010 – 2015 był Prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Od 2006 prowadzi własną działalność szkoleniową i coachingową (ca. 10.000 godzin szkoleniowych.
Publikacje naukowe i popularne (m.in. Słownik Filozofii dwa wydania w 2005 i 2009), oraz przekłady z zakresu filozofii samodzielne i wspólne z Elżbietą Aduszkiewicz.