logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Michał Kaźmierski

 

Michał Kaźmierski

 

Profil zawodowy

Doświadczony praktyk biznesu, od ponad 20 lat związany z przemysłem farmaceutycznym, gdzie zdobywał doświadczenie biznesowe oraz jako menedżer i lider. Wprowadził do Polski budując od podstaw oddziały globalnych, wiodących koncernów przemysłu farmaceutycznego zdobywając unikalne doświadczenie w zarządzaniu wszystkimi stadiami rozwoju biznesu od fazy „start-upu” do prowadzenia dojrzałej organizacji. Obecnie pracuje jako Dyrektor Generalny Gilead Sciences na Polskę oraz Kraje Bałtyckie. Swoje umiejętności zawodowe poszerzał podczas podyplomowych studiów w zakresie zarządzania w Wielkopolskiej Szkole Biznesu i Nottingham Trent University.
Absolwent Akademii Psychologii Przywództwa oraz studiów magisterskich w zakresie psychologii biznesu i zarządzania zmianą w organizacji (Executive Master in Consulting and Coaching for Change – INSEAD, Fontainebleau, Francja).
Certyfikowany trener Insight Discovery oraz metody „Core Quality” Daniela Ofmana.
Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i wprowadzaniu zmian w organizacjach na szeroką skalę.
Przeprowadził szereg wewnętrznych szkoleń Insight Discovery dla pracowników firm oraz wdrażał metodykę na poziomie regionalnym (Europa Południowa). Szkolił w ramach metody „Core Quality” Daniela Ofmana (wykłady podczas Akademii Psychologii Przywództwa, szkolenie w trakcie Akademii Psychologii Przywództwa w Stomatologii). Trener i wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa (od 2016) oraz platformy APPx. W ramach działań Grupy Firm Doradczych Values uczestniczył w szkoleniach prowadzonych dla klientów z obszaru bankowości, prawa i kultury.