logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Krzysztof Gąsior

dr n. hum.

Krzysztof Gąsior

 

Profil zawodowy

Kierownik Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji.
Superwizor i psychoterapeuta uzależnień PARPA. Certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Terapii Rodzin i Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Specjalista psychologii klinicznej. Posiada doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, terapii rodzin i małżeństw oraz superwizowaniu pracy terapeutycznej w Ośrodkach Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kielcach, Tarnowie i Warszawie. Brał czynny udział w sympozjach naukowych i zjazdach, m.in. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Opublikował kilkadziesiąt pozycji w zakresie problematyki uzależnień i psychoterapii w czasopismach oraz pracach zbiorowych.