logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Anna Przenzak

Anna Przenzak

 

Profil zawodowy

Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Od 1997r. pracuje w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. W latach 1997r.- 2011r. pracownik Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Od 2011r. pracuje w Poradni Leczenia Uzależnień. Superwizor kliniczny w zakresie psychoterapii uzależnień PARPA (Certyfikat nr 34). Certyfikowany superwizor psychoterapii uzależnień Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Specjalista psychoterapii uzależnień PARPA (Certyfikat nr 148). Terapeuta motywujący. Absolwentka szkolenia z psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; w trakcie procesu certyfikacji. Autor i współautor scenariuszy dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wykorzystanych do nagrania płyty edukacyjnej z zakresu Dialogu Motywującego „Motywowanie do zmiany”. Realizator programu terapeutycznego Candis dla osób z problemem nadużywania marihuany.