logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Anna Przenzak

 

Anna Przenzak

 

Profil zawodowy

Doktor nauk o zdrowiu, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta, terapeuta motywujący.Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie pedagogiki i resocjalizacji. Stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu uzyskała na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Superwizor kliniczny w zakresie psychoterapii uzależnień PARPA (Certyfikat nr 34). Certyfikowany superwizor psychoterapii uzależnień Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Specjalista psychoterapii uzależnień PARPA (Certyfikat nr 148). Ukończyła szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Terapeuta motywujący (certyfikat nr 42 Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej im. Victora Meyera). Autor i współautor scenariuszy dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wykorzystanych do nagrania płyty edukacyjnej z zakresu Dialogu Motywującego „Motywowanie do zmiany”. Realizator programu terapeutycznego Candis dla osób z problemem nadużywania marihuany. Od 23 lat pracuje w lecznictwie odwykowym. Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.