logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Adam Frąc

 

Adam Frąc

 

Profil zawodowy

Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy OPILU w Zabrzu. Specjalista psychoterapii uzależnień PARPA (2010r.) Obecnie w trakcie kursu z psychoterapii Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów w Gliwicach rekomendowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest współtwórcą programu terapeutycznego dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu, korzystających z dziennych form terapii. Opiekun merytoryczny dla osób korzystających ze stażu klinicznego na dziennym oddziale terapii uzależnień od alkoholu OPiLU. Posiada doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych i współuzależnionych.