logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Piotr Gaczek

dr

Piotr Gaczek

 

Profil zawodowy

Absolwent ekonomii i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie pracuje tam w Katedrze Strategii Marketingowych. Jest autorem kilkunastu publikacji w języku polskim i angielskim z obszaru ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej. W swojej pracy naukowej podejmuje problematykę wpływu czynników afektywnych i metapoznawczych na proces kształtowania preferencji kupujących. W działalności komercyjnej zajmuje się badaniami rynku i kształtowaniem doświadczeń konsumentów. Pasjonat psychologii społecznej i empiryzmu, po pracy – miłośnik kinematografii i fantastyki naukowej.

Wybrane publikacje:

  • Gaczek, P., 2018, „The impact of emotions on weighting hedonic and utilitarian product attributes”, „Handel Wewnętrzny”, 4 (375) tom 2, s. 272-282.
  • Gaczek, P., Leszczynski, G., Zielinski, M., 2018, „Do sales people trust new customers because of who they are?”, IMP Journal, Vol. 12 Issue: 3, pp.498-518
  • Gaczek, P., 2016, „Emocje czy rozum? Co kształtuje decyzje zakupowe nabywców” w: K. Pająk (red.), „Innowacyjność wyzwaniem dla współczesnej gospodarki”, CeDeWu, s. 251-264.
  • Gaczek, P., 2015, „Rola emocji w kształtowaniu zachowań konsumpcyjnych nabywców. W świetle przeglądu literatury”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 414, s. 259-269.

Wybrane referaty wygłoszone na konferencjach:

  • Złożoność ceny oferty promocyjnej a postrzegana atrakcyjność produktu: efekt płynności przetwarzania i posiadania, Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo. IX Środowiskowa Konferencja Doktorantów, Poznań 2017
  • The role of consumer affective state in product attribute evaluation, The Third International Conference for PhD Students and Young Researchers in Economics, Management and Finance, Poznań 2017
  • Managers Emotional Intelligence and Its Impact on Trust Building – The Affective Perspective, 32nd Annual IMP Conference, Poznań 2016