logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Marek Rembierz

 

Marek Rembierz

 

Profil zawodowy

Wspólnie z K. Ślezińskim redaguje (od 2006) rocznik „Studia z Filozofii Polskiej”. Współredaktor m.in.: „Bezradność. Interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej” (Katowice 2005, wraz z Z. Gajdzicą); „Wokół «Pamięci i tożsamości»” (Poznań 2010, wraz z A. Olechem); „Jak uprawiać historię filozofii i jak jej nauczać?” (Częstochowa 2013, wrazz M. Woźniczką). Współredaktor (ze strony polskiej) dwóch tomów powstałych w 2008 rokuwe współpracy naukowej polsko-słowackiej: „Społeczeństwo – kultura – moralność”(Bielsko-Biała 2008) oraz „Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti,problémy, inšpirácie” (Bratislava 2008). Współprowadził – z prof. Hubertem Mikołajczykiem– projekt badawczy dotyczący hermeneutyki kultury i roli hermeneutyki w kulturze intelektualnej; w wyniku tych prac współredagowałem również dwa tomy: „Hermeneutyczne dziedzictwo filozofii” (red. H.T. Mikołajczyk, M. Oziębłowski, M. Rembierz, Kraków 2006) i „Hermeneutyczna tradycja filozofii” (red. H.T. Mikołajczyk, M. Rembierz, Słupsk 2009).Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (członek Zarządu Głównego), Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Z-ca przewodniczącego Komitetu Olimpiady Filozoficznej w Bielsku-Białej. Współorganizator i uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych. Członek Komitetu Organizacyjnego Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych, im. Prof. Jana Szczepańskiego. Członek Kapituły Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia (od 2012 r.).Członek Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN. Zainteresowania naukowe: filozofia i etyka (m.in. filozofia polska), religioznawstwo, pedagogika (m.in. edukacja międzykulturowa).