logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Agnieszka Wilczyńska

dr hab. prof. nadzw.

Agnieszka Wilczyńska

 

Profil zawodowy

Autorka ponad stu publikacji w tym dwóch książek o wykluczeniu społecznym i poczuciu przynależności.
Prowadzi od ponad 20 lat Poradnię Psychologiczną, w której zespół kilkudziesięciu specjalistów świadczy terapię i porady psychologiczne osobom zgłaszającym trudności w funkcjonowaniu społecznym.
Prowadzi wykłady i prezentacje na kongresach zagranicznych. Współpraca z Prof. Rony Bergerem i organizacja warsztatów: Jak pracować z traumą. Współpracuje z Prof. Philipem Zimbardo - współprowadzenie wykładów m.in. na III Kongres Polskiej Edukacji, sierpień, 2015. W ramach wymiany ERASMUS prowadziła wykłady na Studiach Trzeciego Stopnia dla doktorantów oraz wykłady zajęcia dla studentów ostatniego roku Psychologii na Uniwersytecie w Weronie. Wykładała na Uniwersytecie w Neapolu (listopad 2013). Prowadziła wykłady dla European Comunity Psychology Association oraz uczestniczyła w szkoleniu. Wykładała na temat wykluczenia społecznego dla studentów: Coping Giovanile in Situazionidi Rischiodi Esclusione Sociale (Youngsters Coping with Situation of Risk of Social Exclusion) na Uniwersytecie w Veronie, Wydział Psychologii i Antropologii Kulturowej . wykład dla pracowników Wydziału pt.: Appartenenza e coping effettivo vs coping che induce depressione (Belonging and Effective Coping Versus Depression- Inducing Coping). Odbyła miesięczny staż naukowy w University of Minnesota (2009), Halberg Chronobiology Center, współpraca z Prof. Franzem Halbergiem i Prof. G. Cornelissen w ramach badań „Chronomics Study” w Polsce.