logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Monika Kornacka

dr

Monika Kornacka

 

Profil zawodowy

Absolwentka University of Lille we Francji, gdzie w 2012 r. uzyskała tytuł magistra psychologii, a w roku 2015 Europejski Tytuł Doktora Psychologii (European Doctorate Label). Absolwentka studiów podyplomowych Terapia Poznawcza-Behawioralna na University of Lille. Posiada tytuł Psychologa-Psychoterapeuty nadany przez Agence Régionale de Santé Nord Pas de Calais. Adiunkt – pracownik naukowy Interdisciplinary Center for Applied Cognitive Studies SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Kierownik projektu „Dynamiczny model powtarzających się myśli negatywnych i hamowania w depresji” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i program Unii Europejskiej Horyzont 2020- Marie Curie Actions.
Członek laboratorium Psychology: Interactions, Time, Emotion, Cognition (Lille, Francja). Zajmuje się regulacją emocjonalną w zaburzeniach nastroju, procesami transdiagnostycznymi oraz terapią poznawczo-behawioralną. Interesują ją również trening funkcji wykonawczych oraz użycie nowych technologii w praktyce psychologa klinicznego i w badaniach nad psychopatologią.