logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Piotr Drożdżyk

 

Piotr Drożdżyk

 

Profil zawodowy

Posiada 36 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu biznesem szczególnie w obszarze technologii informatycznych w firmach krajowych i zagranicznych. Ponad 14 lat pracy w sektorze bankowym od stanowiska programisty do wiceprezesa banku. Ponad 6 lat pracy na stanowisku dyrektora departamentu rozwoju systemów w czołowej polskiej firmie telekomunikacyjnej. Ponad 9 lat pracy w sektorze technologii IT na stanowisku doradcy zarządu polskiego oddziału globalnej, międzynarodowej firmy informatycznej. Współtworzył pierwszy bank w Polsce z kapitałem zagranicznym; Tworzył strategię IT banku; oraz prowadził szereg projektów związanych z wprowadzaniem nowych produktów i poprawą efektywności procesów biznesowych. Był jednym z animatorów stworzenia w Polsce jednolitego systemu bankowości elektronicznej, a następnie jednym z inicjatorów powstania rady bankowości elektronicznej przy ZBP. Był wiceprzewodniczącym rady nadzorczej firmy z sektora IT oraz przewodniczącym rady nadzorczej domu maklerskiego. Zarządzał zespołami liczącymi ponad 100 osób oraz prowadził i sponsorował wiele projektów związanych z zarządzaniem obszarem IT i wdrożeniami systemów informatycznych. Specjalizuje się w strategii i zarządzaniu IT oraz w zastosowaniach rozwiązań informatycznych w sektorze finansowym i telekomunikacyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami w dziedzinie informatyki. Karierę rozpoczynał w Instytucie Badań Systemowych PAN, a następnie pracował w: Future AB, Al Ahli Bank of Kuwait, Uniplex Ltd, AmerBank, Polkomtel, Teradata, a obecnie Crestt. Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Kellogg School of Management. Posiadacz Manager’s Certificate in ITIL Service Management.