logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Michał Matukin

 

Michał Matukin

 

Profil zawodowy

Dyrektor Naukowy i Lider Działu Badań i Rozwoju w firmie NEUROHM, odpowiedzialny, za jakość oraz zachowanie rygoru naukowego. Psycholog społeczny od ponad 10 lat zajmujący się badaniami marketingowymi wykorzystującymi pomiary psychofizjologiczne i behawioralne. Współpracuje zarówno z ośrodkami akademickimi, instytutami badawczymi jak i firmami komercyjnymi na całym świecie. Ekspert w dziedzinie miar ciągłych dla emocji i uwagi.
Przez 4 lata był głównym przedstawicielem na Polskę (Local Chair) stowarzyszenia Neuromarketing Science & Business Association (NMSBA), był także członkiem European Advertising Academy (EAA) i European Social Cognition Network (ESCON2). Mówca i uczestnik wielu prestiżowych konferencji, zajmujących się szeroko rozumianym badaniem zachowań konsumenckich, zarówno na gruncie naukowym jak i komercyjnym
Prowadził międzynarodowe projekty badawcze w ponad 40 krajach na świecie.
Wybrane wystąpienia i publikacje:
• Insight Innovation Exchange Europe, 2017 – Amsterdam, Netherlands: „ Certainty vs Hesitation. Sharpen the findings of traditional surveys”
• NMSBA Neuromarketing World Forum, 2013, Sao Paulo, Brazylia: „ Attention and interest as conversion predictors? Better understanding consumer behavior thanks to EEG and Eye-tracking integration.”
• ARF Re:Think, 2013, New York, USA: „Neurophysiological differences in reactions to the China image TV ad: A neuro case study from US, Japan & China.”
• IABC, 2013, Warszawa, Polska: „Neuromarketing - jak nowoczesne technologie badawcze pomagają poprawiać efektywność komunikacji?.”
• City Business Forum, 2013, Warszawa, Polska: „Neuromarketing w praktyce. Podejmowanie właściwych decyzji.”
• Ohme, R., Michał M. (2012). Mózg na zakupach - jak współczesna nauka pomaga praktykom. ALMANACH, s.12-15
• Renmin University of China, 2011, Pekin, Chiny: „Communication and Cognitive Science International Workshop.”
• Matukin, M., Ohme, R. (2011). Badajmy przebieg reakcji emocjonalnej w czasie (Let’s test the temporal dynamic of the emotional reaction). [In:] D. Doliński, W. Błaszczak (Eds), Dynamika emocji: Teoria i praktyka (Dynamics of Emotions: Science and Practice). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.