logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Jadwiga Krym

 

Jadwiga Krym

 

Profil zawodowy

Service Designer i Designer w Greenhat Innovation. Jej zainteresowania koncentrują się na analizie trendów i projektowania. Ukończyła Communication Design w School of Form oraz podyplomowe studia Projektowanie usług na Uniwersytecie SWPS. Absolwentka Master Level in Design at HDK in Gothenburg w Szwecji.

Współpracowała z Orange i Interactive Solutions w obszarze Interaction Design. Posiada doświadczenie w projektach w obszarze Communication Design dla firm i instytucji, m.in. dla Teatru Polskiego, Tatrzańskiego Parku Narodowego, VOX, Rosshka Museum. Była zaangażowana w proces projektowania nowych produktów i usług m.in. dla Blue Media, IKEA, ERGO Hestia, Happy Color. Członkini zespołu projektowego w procesach strategicznych dla Volkswagena, Real Line i Stroera. Brała udział w pracach zespołu projektowego Trend Booka i Tool Booka 2019/20 oraz Trend Booka 2020/2021.