logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Mariusz Majewski

prof dr hab.

Mariusz Majewski

 

Profil zawodowy

Wykonawca i kierownik wielu projektów badawczych, finansowanych zarówno przez KBN, MNiSW, jak i przez inne podmioty (np. Volkswagen Stiftung, DFG, Pfizer, Astellas Pharma). Po uzyskaniu tytułu profesora, kierownik projektu badawczego finansowanego przez MNiSW „Wpływ wybranych substancji czynnych na plastyczność neuronów zaopatrujących pęcherz moczowy świni”, zakończonego w r. 2008.
Działalność dydaktyczna:
• Nauczanie przeddyplomowe: odpowiedzialny za nauczanie (prowadzenie ćwiczeń, seminariów, wykładów, egzaminów) z anatomii zwierząt (Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Bioinżynierii Zwierząt), fizjologii zwierząt (Wydział Medycyny Weterynaryjnej), fizjologii człowieka (Wydział Nauk Medycznych, kierunek pielęgniarski i lekarski).
• Udział w studenckim ruchu naukowym: opiekun Naukowego Koła Fizjologów Klinicznych (2005-2008; Wydział Nauk Medycznych).
• Nauczanie podyplomowe: wykładowca w ramach Szkoły Urologicznej, wykłady szkoleniowe dla neurologów, gastroenterologów.
• Promotorstwo: 1 licencjat, 4 zakończone rozprawy doktorskie.
• Współautor 1 skryptu dla studentów kierunku lekarskiego, współautor 4 podręczników dla lekarzy urologów i ginekologów.
Działalność organizacyjna:
• Współorganizacja Katedry Fizjologii Klinicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie.
• Organizacja Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, początkowo jako pełniący obowiązki, a następnie jak o prodziekan do spraw nauki.
• Organizacja Katedry Fizjologii Człowieka Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie.
Organizator i współorganizator wielu Zjazdów i Konferencji naukowych, w tym także międzynarodowych (Anatomische Gesellschaft, Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików, Polskie Towarzystwo Anatomiczne).

 

.