logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Bartłomiej Rak

Bartłomiej Rak

 

Profil zawodowy

Digital Marketing Consultant, CVO Socjomania. Specjalizuje się w planowaniu strategii digital oraz zarządzaniu projektami internetowymi również na poziomie biznesowym. Często reprezentuje organizację klienta jako zewnętrzny konsultant. Ma przekrojową wiedzę na temat głównych narzędzi digital marketingu. Certyfikowany trener Digital Marketing Institute. Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych i magisterskich na ALK, UJ, AGH, WSE, WSB oraz WSIZ.