logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Anna Kamza

dr

Anna Kamza

 

Profil zawodowy

Absolwentka Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. W ramach studiów psychologicznych ukończyła specjalności: psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia pracy i organizacji. Jej zainteresowania koncentrują się wokół psychologii poznawczej i psychologii różnic indywidualnych. Prowadzi badania nad związkami osobowości z kontrolą poznawczą i zdolnością do rozumienia stanów umysłowych innych ludzi. Przez 4 lata pracowała w ośrodku psychofizjologii Aero Poznań Human Lab, na stanowisku psychologa lotniczego, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika działu R&D. Od października 2018 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych i Diagnozy Psychologicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu.
Autorka kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka.
Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi wykłady i seminaria z psychologii procesów poznawczych, psychologii różnic indywidualnych oraz seminarium magisterskie.