logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Beata Tylus

 

Beata Tylus

 

Profil zawodowy

Z wykształcenia psycholożka i socjolożka. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu Moderator, Szkoły Coachingu, Podyplomowych Studiów Zarządzania Potencjałem Pracowników oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Prowadzi warsztaty z zakresu: radzenia sobie ze stresem, psychologii pozytywnej, rozwoju osobistego przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
Prowadziła zajęcia dla studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Wyższej Szkoły Bankowej.
Zrealizowała ogółem ponad 9000 godzin warsztatów. Organizuje gry terenowe i szkolenia outdoorowe. Zaprojektowała i realizuje dwie autorskie gry symulacyjne: Laboratorium Kodu S oraz Operacja SETH.