logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Marcin Wnuk

dr

Marcin Wnuk

 

Profil zawodowy

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii UAM. Jego praca naukowa koncentruje się wokół zagadnień związanych z uwarunkowaniami dobrostanu pracowników oraz motywacji do zmiany pracy. Zajmuje się prowadzeniem diagnozy i interwencji w organizacjach.
Jest twórcą kilku narzędzi, które wykorzystuje również w diagnozie przedsiębiorstw, takich jak Skala Wdzięczności wobec Organizacji, Skala Lojalności Organizacyjnej czy Skala Zaufania do Przełożonego.
Ma duże doświadczenie w kierowaniu innowacyjnymi projektami komercyjnymi finansowanymi ze środków unijnych.
W Komputronik S.A. jest Prokurentem pełniącym funkcję Dyrektora odpowiedzialnego za obszar HR, Administracji i Logistyki.