logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Jakub Kraszkiewicz

 

Jakub Kraszkiewicz

 

Profil zawodowy

Dyrektor i współzałożyciel Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. W latach 2017 – 2019 pracował jako Chief Compliance Officer Grupy Polpharma. Nadzorował ze strony Compliance obszar Polski oraz rynki wschodnie (obejmujące m.in. Rosję, Kazachstan, Białoruś i Ukrainę). Współautor systemu zarządzania compliance Grupy Polpharma, nagrodzonego w 2019 roku tytułem Etyczna Firma 2018. Zawodowo odpowiedzialny za nadzór operacyjny nad audytami zgodności, projektami mającymi na celu tworzenie i pomoc we wdrażaniu procedur wewnętrznych oraz audytami śledczymi, prowadzonymi w Polsce i poza granicami kraju. Był zaangażowany w realizację projektów związanych z analizą procesów i procedur, analizą transakcji gospodarczych, audytem wewnętrznym poprawności i zgodności z procedurami biznesowymi. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć na Nottingham Business School, posiada tytuł magistra Finansów i Bankowości na kierunku Ekonomia i Socjologia zdobyty na Uniwersytecie Łódzkim. Realizował także stypendium Socrates Erasmus na University of Tampere w Finlandii. Dyplomowany Audytor Wewnętrzny (CIA); Certyfikowany Menedżer Projektów (PMP) i Biegły ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE). Jest współautorem publikacji poświęconych nadużyciom oraz prelegentem na konferencjach z zakresu compliance oraz wykrywania i zapobiegania nadużyciom.