logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Paweł Witt

dr

Paweł Witt

 

Profil zawodowy

Prezes PTPAiIO, psychoonkolog, pielęgniarz oddziałowy Klinicznego Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej DSK UCK WUM. Posiada dwie specjalizacje - pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwo opieki paliatywnej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie „Psychoonkologii klinicznej” oraz „Bioetyki, prawa medycznego i socjologii medycznej”. Absolwent studiów doktoranckich; jego praca doktorska poświęcona została tematyce „Jakości śmierci i umierania pacjentów w domowej opiece paliatywnej”. Uczestnik kursu „Leczenie ran”. Ponadto związany z jednym z warszawskich hospicjów domowych, a także biegły sądowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej i psychoonkologii oraz organizator konferencji „Współczesne wyzwania pielęgniarstwa opieki paliatywnej”, Redaktor naczelny czasopisma naukowego “Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece oraz pracownik dydaktyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowca na kursach i specjalizacjach.