logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Dorota Bednarek

dr

Dorota Bednarek

 

Profil zawodowy

Wykładowca akademicki, psycholog, wiceprzewodnicząca Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS. Autorka monografii „Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa” omawiającej najważniejsze obszary etyki w praktyce psychologa i w badaniach naukowych. Posiada certyfikat EuroPsy Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Psychologicznych. Ponadto opublikowała liczne prace oryginalne i przeglądowe w recenzowanych wydawnictwach polskich i zagranicznych (np. „Przegląd Psychologiczny”, „Brain & Cognition, Neuroreport”, rozdziały w książkach). Prowadzi praktykę psychologiczną w obszarze edukacji.