logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
Dorota Ostoja-Zawadzka

 

Dorota Ostoja-Zawadzka

 

Profil zawodowy

Jest założycielem i Prezesem firmy Pathways Polska od 1999 (firma konsultingowo-szkoleniowa, firma matka w Anglii) – przyczyniła się do rozwoju biznesowego firmy, budowała portfel klientów, projektowała i realizowała kluczowe programy szkoleniowe.
Zdobyła tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada certyfikat ukończenia Studium Zarządzania i Biznesu przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada także dyplom ukończenia studium Zarządzania Projektami Społecznymi w Biznesie na Wyższej Szkole Podyplomowej im. Józefa Tischnera. Ukończyła „The Art & Science of Coaching” prowadzony przez Wszechnicę UJ i Erickson College z Vancouver. Posiada certyfikat konsultanta kwestionariusza Work Style Analyser, a także certyfikat LDI, wydany przez Scherer Leadership Center. Od 2013 roku jest certyfikowanym facylitatorem.
Prowadziła wiele projektów szkoleniowych i coachingowych m.in: coaching dla Dyrektora Działu Personalnego i Dyrektora Finansowego Siemens COM, coaching indywidualny dla członka wyższej kadry menedżerskiej PKN Orlen, dla wyższej kadry menedżerskiej Banku Zachodniego WBK, dla członka zarządu SANTANDER Consumer Bank. Coaching indywidualny dla członków zarządu Inter Ikea, dla wyższej kadry z FagorMastercook. Programy szkoleniowe dla zespołów zarządzających: InterIkea, FagorMastercook, MAN, Siemens. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji przywódczych.