logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Grażyna Teusz

dr

Grażyna Teusz

 

Profil zawodowy

Adiunkt w Zakładzie Poradnictwa Społecznego UAM; zainteresowania naukowe: psychologia rodziny, pedagogika rodziny, psychologia narracyjna, poradnictwo biograficzne, krytyczne wydarzenia życiowe w cyklu życia rodziny oraz w dynamice zmian rozwojowych w systemie rodziny; systemowa terapia par, małżeństw i rodziny oraz coaching rodzicielski; socjoterapia i arteterapia. Ukończone kursy i uzyskane certyfikaty w zakresie Terapii i Pedagogiki Gestalt (Berlin, Kraków), arteterapii oraz systemowej terapii rodzin (Berlin, Wrocław). Przedmiotem jej aktualnie prowadzonych międzykulturowych badań porównawczych jest biograficzno-narracyjna (nie)ciągłość konstruowania tożsamości rodziny na emigracji w niemieckiej przestrzeni językowo – kulturowej. Współautorka książki Edukacja poprzez język. O całościowym uczeniu się (Warszawa 1996, 2 wyd. 1999), współredaktorka książki Rodzina – Pamięć – Tożsamość (Poznań 2009) oraz autorka licznych artykułów w czasopismach i książkach zbiorowych, w tym m.in.:
- G. Teusz, W świecie dramy, w: B. D. Gołębniak, G. Teusz, Edukacja poprzez język. O całościowym uczeniu się. Warszawa 1996 (2. Wyd. 1999).
- G. Teusz, Koncepcja krytycznych wydarzeń życiowych na tle transakcyjnej teorii stresu R. S. Lazarusa. „Teraźniejszość – Człowiek - Edukacja. Kwartlanik Myśli Społeczno – Pedagogicznej” Wrocław 2002 nr 2.
- G. Teusz, Narracja ucodzienniona. Krytyczne wydarzenia życiowe jako naturalne eksperymenty rozwoju, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. Kwartalnik Myśli Społeczno – Pedagogicznej. Numer specjalny; Codzienność jako miejsce i źródło uczenia się”. Wrocław 2003.
- G. Teusz, Młodzież studencka wobec krytycznych wydarzeń życiowych, w: Młodzież w świecie współczesnym. Z badań orientacji biograficznych młodych okresu transformacji. Red. M. Piorunek. Poznań 2004.
- G Teusz, Znaczenie wsparcia społecznego w doświadczaniu przez młodzież krytycznych wydarzeń życiowych. „Wsparcie Społeczne” 2005 nr 3 – 4.
G. Teusz, Poradnictwo biograficzne w aspekcie teorii krytycznych wydarzeń życiowych, w: Poradoznawstwo – Kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki. Red. A. Kargulowa. Warszawa 2009.
- G. Teusz, Rola kompetencji osobowych i wsparcia społecznego w radzeniu sobie z krytycznymi wydarzeniami społecznymi, w: Poradnictwo. Kolejne przybliżenia. Red. M. Piorunek. Toruń 2011.
- G. Teusz, Drama jako wspomaganie rozwoju, w: W kręgu działań pomocowych i poradniczych. Red. J. Kozielska, A. Skowrońska – Pućka. Poznań 2016.
- G. Teusz, Wzrost osobowy a krytyczne wydarzenia życiowe, w: Kompetencje psychologiczne w pracy lekarza. Red. E. Mojs, G. Teusz. Poznań 2019.