logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Maia Stanisławska-Kubiak

dr

Maia Stanisławska-Kubiak

 

Profil zawodowy

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Psychologii Klinicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończyła Kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. A także wiele kursów podyplomowych i warsztatów: Pedagogiczne studia podyplomowe, Terapię systemową, Kurs Metodą ruchu rozwijającego (RR) Weroniki Sherborne, Certificate of Attendance; ISPAD 6th Science School for Health Professionals, „Dzieci i młodzież w terapii systemowej”, „Wprowadzenie do analizy postawy ciała w arteterapii”, „Rola Grup Balinta w Doskonaleniu kontaktu terapeutycznego, „Drama w edukacji”, i inne.
Zainteresowania naukowe: psychologia kliniczna, neuropsychologia, rehabilitacja neuropsychologiczna, psychosomatyka, psychoterapia (indywidualna, grupowa, rodzin).