logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Ewa Łabno-Falęcka

dr

Ewa Łabno-Falęcka

 

Profil zawodowy

- 1983-1988 pracowała jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Filologia Germańska (zajęcia ze studentami, tłumaczenia, publikacje dot. lingwistyki tekstu)
- 1989-1993: studia doktoranckie na Uniwersytecie w Tybindze /, doktorat w katedrze językoznawstwa porównawczego u prof. dr Eugenio Coseriu: https://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=Ewa+%C5%81abno+Fal%C4%99cka
- w latach 1993-1999: radca ds. kultury w Ambasadzie RP w Bonn/Niemcy; liczne publikacje dot. polityki kulturalnej w prasie polskiej i niemieckiej (Dialog, Parlament etc.)
- od 1999: dyrektor ds. komunikacji i relacji zewnętrznych: publikacje nt. sztuka i biznes, budowa marki Mercedes-Benz przez kulturę, sztukę i edukację; wspieranie kultury (wystawy, festiwale filmowe, jazz). Redaktor naczelna kwartalnika MercedesMe; Projekt „Stacja Mercedes” na warszawskim Powiślu, czyli innowacyjne wprowadzenie marki do tkanki miejskiej.
Prywatnie kolekcjonuje sztukę. W latach 2008-2011 była współzałożycielką i pierwszą prezeską Towarzystwa Przyjaciół MSN w Warszawie.