logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Marta Marchlewska

dr

Marta Marchlewska

 

Profil zawodowy

Kierowniczka Laboratorium Poznania Politycznego w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, współpracowniczka Political Psychology Lab na University of Kent (Wielka Brytania). Specjalistka z zakresu psychometrii i analizy danych ilościowych. Doświadczenie zdobywała zarówno w centrach naukowych (Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski; Centre for Social Cognitive Studies, Uniwersytet Jagielloński; Political Psychology Lab, University of Kent), jak i firmach badawczych.
W swoich projektach koncentruje się na funkcjach, jakie różne formy psychologicznego zagrożenia pełnią w sposobie postrzegania świata politycznego. Szczególną uwagę poświęca zmiennym osobowościowym: samoocenie, narcyzmowi, sposobom identyfikacji z grupą własną, łącząc je z preferencjami politycznymi: poparciem dla demokracji, polityki populistycznej, czy wiarą w teorie spiskowe dotyczące świata politycznego.