logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
Anna Mindykowska

 

Anna Mindykowska

 

Profil zawodowy

Od kilkunastu lat zarządza działami personalnymi w firmach międzynarodowych, wspierając menedżerów i pracowników w rozwoju i zwiększaniu efektywności. Od sześciu lat pracuje w Amazon, obecnie zarządzając centrum usług wspólnych dla działów personalnych w europejskich lokalizacjach firmy. Specjalizuje się w usprawniania procesów i wdrażaniu nowych rozwiązań, ale również we wspieraniu rozwoju osobistego, w roli mentora i trenera umiejętności interpersonalnych. Za najważniejszą umiejętność menedżera uważa umiejętność budowania kontraktu, ciągłą gotowość do refleksji oraz otwartość na informację zwrotną.