logo uswps nazwa 3

Poznań
Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi


Centrum prowadzi badania wśród osób, które doświadczają traumatycznych przeżyć w wyniku katastrofy, tragicznego wypadku, ciężkiej choroby czy utraty bliskiej osoby. 

Centrum zamierza prowadzić badania o charakterze aplikacyjnym, zwłaszcza w obszarze opracowywania i weryfikacji empirycznej skutecznych technik psychoterapii oraz pomocy psychologicznej dla osób, które doświadczyły traumy lub kryzysu życiowego. Ważnym celem jest także rozwój nowych metod badawczych, charakteryzujących się lepszą trafnością ekologiczną w obszarze badań dotyczących traumy i kryzysów życiowych niż dotychczas stosowane metody samoopisowe (kwestionariusze).

258 mariusz zieba

kierownik:

dr Mariusz Zięba

Laboratorium Neuronauki i Emocji

Laboratorium składa się czterech pomieszczeń, w tym sali do badań interakcji grupowych i trzech pomieszczeń dostosowanych do badań psychofizjologicznych.

Na wyposażeniu laboratorium znajduje się nowoczesna aparatura do badań psychofizjologicznych: psychogalwanometr, umożliwiający pomiar podstawowych parametrów ECG, EMG i EOG oraz eye-tracker, przeznaczony do badań naukowych.

W laboratorium znajduje się też 6 wydzielonych stanowisk komputerowych do badań z wykorzystaniem aplikacji informatycznych. Każdy komputer wyposażony jest w specjalistyczne oprogramowanie, takie jak Inqusit, E-Prime, Atlas.ti (do analizy danych jakościowych) oraz SPSS, służące do tworzenia i przeprowadzania eksperymentów psychologicznych, wstępnej analizy statystycznej otrzymanych wyników, a także prezentacji rozmaitych bodźców wizualnych i dźwiękowych z pomiarem czasów reakcji.

258 anna ziolkowska

kierownik:

dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS