logo uswps nazwa 3

Poznań

Rada Wydziału jest ciałem kolegialnym złożonym z pracowników i studentów. Podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego.

Przewodnicząca

Członkowie

Prodziekan ds. dydaktyki

Prodziekan ds. nauki i organizacji

Wzornictwo

 • dr hab. Bianka Rolando, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Katarzyna Schmidt-Przewoźna, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Anita Basińska
 • dr Agnieszka Jacobson-Cielecka

Psychologia

 • prof. dr hab. Teresa Rzepa
 • prof. dr hab. Anna Zalewska
 • dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Agnieszka Golec de Zavala, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Irena Iskra-Golec, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Wojciech Kulesza, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. John Nezlek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Agnieszka Czerw
 • dr Agnieszka Mościcka-Teske
 • dr Mariusz Zięba

Prawo

 • prof. dr hab. Marek Piechowiak
 • prof. dr hab. Feliks Zedler
 • prof. dr hab. Andrzej Koch
 • dr hab. Paweł Daniel, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Tomasz P. Antoszek

Przedstawiciele

 • pracowników administracji:
  Magdalena Boroń
 • studentów:
  Mateusz Kaczmarek, Małgorzata Krzyżańska, Ewa Michalak