logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Radoslaw Sterczynski

dr

Radosław Sterczyński

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Procesów Afektywnych i Poznawczych
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Specjalizuje się w psychologii procesów poznawczych. Bada rolę zasobów poznawczych w procesie nieświadomego przetwarzania informacji. Analizuje procesy umysłowe prowadzące do powstawania twórczych pomysłów, a także czynniki wpływające na podejmowanie decyzji. 

Zainteresowania naukowe łączy z praktyką biznesową – prowadzi treningi zdolności poznawczych, kreatywnego myślenia oraz szkolenia z zarządzania kompetencjami zawodowymi pracowników. Jest autorem i współautorem narzędzi do badania preferencji, predyspozycji i kompetencji zawodowych, m.in. dla ENERGA S.A. oraz WUP w Gdańsku. Współtworzył jeden z pierwszych w Polsce programów edukacyjnych w systemie e-learning Szkoła Liderów (wdrożony w firmach Schenker i Spedpol) oraz pierwszy w kraju ośrodek badania kompetencji zawodowych osób bezrobotnych z użyciem próbek pracy. 

Kierownik lub uczestnik 3 grantów badawczych finansowanych przez MNiSW. Autor wielu artykułów naukowych z zakresu psychologii poznawczej i psychologii biznesu publikowanych m.in. w „Studiach Psychologicznych”, „Psychiatrii Polskiej”, „Acta Neuropsychologica”. 

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii procesów poznawczych, efektywnej komunikacji i pracy zespołowej i zarządzania wiedzą. 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Zarządzanie wiedzą
  • Psychologia procesów poznawczych
  • Podejmowanie decyzji
  • Zarządzanie kompetencjami zawodowymi pracowników

Informacje prasowe