logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO ryszard czerniawski

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Ryszard Czerniawski

Katedra Prawa Ochrony Własności Intelektulnej, Instytut Prawa
Wydział Prawa w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Prawnik, ekonomista. Współorganizator polskiego rynku kapitałowego – wieloletni członek rady nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, były wiceprezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2012-2015 pełnił funkcję zastępcy rzecznika praw obywatelskich.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa i ekonomii, w tym pierwszego komentarza do ustawy o prywatyzacji, komentarzy do przepisów kodeksu spółek handlowych o spółce akcyjnej i do ustawy o obligacjach. Do jego książek autorskich należą, m.in.: „Odpowiedzialność karna akcjonariuszy i członków rad nadzorczych spółki akcyjnej” (2009), „ Dziedziczenie papierów wartościowych” (2012), „The rights of the shareholder of a Polish public company” (2013).

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji rynku giełdowego i kapitałowego.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z podstaw ekonomii, rynku papierów wartościowych oraz prawa finansowego.Powiązane materiały na stronie uczelni

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Prawo finansowe
  • Rynek papierów wartościowych
  • Spółki handlowe
  • Polski rynek kapitałowy

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni