logo uswps nazwa 3

Sopot

Rada Wydziału jest ciałem kolegialnym złożonym z pracowników i studentów. Podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego.

Przewodnicząca

Członkowie

Przedstawiciele

 • niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych wydziału
  dr Agnieszka Popławska-Boruc
 • pracowników administracyjnych wydziału
  mgr Agnieszka Zakrzewska

Reprezentanci studentów

 • Magdalena Orłowska
 • Klaudia Ulmer
 • Maksymilian Nawotka
 • Marta Żuralska

Wydziałowe komisje

KOMISJA OCENIAJĄCA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

KOMISJA DS. BADAŃ NAUKOWYCH

KOMISJA REKRUTACYJNA

 • prof. dr hab. Aleksandra Fila-Jankowska - przewodnicząca komisji 
 • Agnieszka Żebrowska - zastępca przewodniczącej
 • Anna Matuszak - sekretarz

KOMISJA DS. ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH

 • dr Wiesław Baryła - przewodniczący komisji
 • prof. dr hab. Tomasz Maruszewski
 • dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Róża Bazińska
 • dr Monika Pawłowska
 • dr Dorota Szczygieł
 • dr Aleksandra Szymków-Sudziarska

ico word  Regulamin WKE
ico word  Wniosek WKE