W jakim kierunku podążają zainteresowania młodych artystów? Co ich inspiruje? Jakie dziedziny sztuki cieszą się wśród nich popularnością? Przekonamy się podczas wystawy „Wymiana Młodego Designu IV”. To wydarzenie o wyjątkowej formule – wystawa polega na wymianie doświadczeń, inspiracji i talentu pomiędzy Uniwersytetem SWPS a partnerską szkołą Technikum nr 15. Prace z dziedziny designu, fotografii, grafiki użytkowej i komunikacji wizualnej będzie można oglądać od 12 kwietnia 2018 r. we wrocławskiej siedzibie naszej uczelni i Technikum nr 15. 

Wystawa uczniów „Odpowiedź E”

Tytuł wystawy – „Odpowiedź E” – nawiązuje oczywiście do wszelkiego rodzaju quizów. Mamy w nich zwykle cztery możliwości odpowiedzi. Odpowiedź piąta zaś, zasugerowana w tytule, oznacza wyjście poza schemat, odpowiedź niekonwencjonalną, niejednoznaczną, po prostu inną, nieoczekiwaną. Najważniejszym wyróżnikiem twórczości jest oryginalność, tak w sferze warsztatu, jak i treści. I takie też – mam nadzieję – są prace na naszej wystawie.

Praca Eweliny Hyrlickiej
Praca Małgorzaty Szkaradowskiej

Zdjęcie autorstwa Ewewliny Hyrlickiej i Małgorzaty Szkaradowskiej z Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu

Większość zdjęć wykonali uczniowie klas pierwszych (!) i drugich, a więc ludzie młodzi, dopiero poznający ogromny świat fotografii – chyba najtrudniejszej ze sztuk. Najtrudniejszej, bo pozbawionej „ręki”, tego osobistego dotknięcia narzędzia, jakim jest pędzel czy dłuto; fotografia w całości zależna jest od bogactwa twórczej osobowości. Zdjęcia kolorowe powstały w ramach prowadzonej przeze mnie Autorskiej Pracowni Fotografii, czyli na weekendowych zajęciach pozalekcyjnych i na plenerach (na które ewentualnych chętnych zresztą zapraszam), zaś czarno-białe w większości na zajęciach pracowni fotografii w szkole". – Paweł Wojas, nauczyciel fotografii w Technikum nr 15 we Wrocławiu.

Praca Anny Lisowskiej
Praca Estery Wolny

Prace autorstwa Estera Wolnej z Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu

Na wystawie będzie można także zobaczyć prace uczniów, powstałe na pracowni projektowania graficznego Jakuba Kamińskiego, oscylujące wokół absurdu i kolażu.

Wystawa studentów „Katalog prac studentów grafiki 2012-2016”

W Technikum nr 15 pokazane zostaną prace studentów i absolwentów kierunku grafika z wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS. Prace zostały zebrane w niedawno wydanym katalogu.


Pierwsze pięć lat funkcjonowania katedry grafiki Uniwersytetu SWPS to stały proces uczenia się na różnych płaszczyznach: dydaktycznej, programowej i nierzadko kulturowo – organizacyjnej. W tym procesie nie możemy nie uwzględnić studentów – ich potrzeb, kompetencji i osobowości. Eksperyment, którego realizacji podjęliśmy się pięć lat temu, przynosi efekty w postaci kompetentnych projektantów, których wybrane prace postanowiliśmy przedstawić w formie katalogu. Projekty, które zostały uwzględnione w publikacji są na tyle różnorodne, że zdecydowaliśmy się porzucić ideę kategoryzacji przez pryzmat dyscyplin projektowych. Nasi studenci – już nierzadko absolwenci – w trakcie swoich studiów zajmowali się różnymi projektami i dziedzinami, które można sprowadzić do funkcjonalnej koncepcji designu, w której forma wynika z funkcji. I właśnie te projekty pokazujemy w katalogu prac studenckich katedry grafiki 2012-2016.

 

Termin i miejsce

Wystawa potrwa od 12 kwietnia do 6 maja 2018 r.
Wernisaż: 12 kwietnia 2018 r.

  • godz. 12.45 – wernisaż w Technikum nr 15
  • godz. 18.00 – wernisaż na Uniwersytecie SWPS

Uniwersytet SWPS
Filia we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław

Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie
Skwierzyńska 1/7, 53-521 Wrocław

Zobacz także

Group 426 strefa zarzadznia logo 05 logo strefapsyche logo white kopia