Człowiek nie potrzebuje produktów i usług, ale wartości, którą produkt może dostarczyć. Dlatego paradoksalnie: odpowiedzialny design zorientowany na człowieka może być odejściem od projektowania kolejnych produktów. Dlatego mądre, odpowiedzialne projektowanie powinno upraszczać nasz świat, porządkować i humanizować sferę produktów, usług i organizacji. Zapraszamy na webinar, podczas którego porozmawiamy z Henrykiem Stawickim, wykładowcą ze School of Form Uniwersytetu SWPS, o realnych ludzkich potrzebach. Formuła webinaru pozwoli również na dyskusję z publicznością. Spotkanie poprowadzi Kasia Rodek, szef redakcji kultury Radia Kampus.

28 marca 2019 r.
19.00
online

Design na drodze do uproszczenia i ułatwienia

Żyjemy w czasach nasycenia. Współcześnie człowiek ma zaspokojone, nawet z nadwyżką, podstawowe potrzeby. Coraz częściej jednak tęsknimy za tym, co dawniej było proste i nieskomplikowane: potrzeba spokoju, ciszy, kontaktu z naturą, czystego powietrza, zdrowego jedzenia, wolności, poczucia sensu, niezależności są efektem ekonomii przesytu. Dzięki odpowiedzialnemu designowi, zorientowanemu na człowieka, możemy odmitologizować pogląd, że projektant to jeden z najbardziej destrukcyjnych zawodów świata. 

Mądre, odpowiedzialne projektowanie upraszcza nasz świat, porządkuje i humanizuje sferę produktów, usług i organizacji. Jak projektować mądrze, by wyjść naprzeciw wyzwaniom stawianym firmom przez rynek, klientów, technologie i wciąż zmieniające się otoczenie? Jak wykorzystać design w myśleniu strategicznym, nie tylko na poziomie produktów, lecz także wartości i doświadczeń?

258 Henryk Stawicki

Henryk Stawicki – strateg i projektant, oferuje unikalny punkt widzenia pozwalający tworzyć mierzalne, nowatorskie rozwiązania. Prowadząc Change Pilots firmę doradztwa wzorniczego, pomaga organizacjom tworzyć strategie produktów, usług i brandów w oparciu o design. W zespole dostarcza multikulturową perspektywę dzięki wieloletniej praktyce m.in. w Nowym Jorku i Londynie w takich organizacjach jak Parsons School of Design czy IDEO. Członek zespołu Service Design Polska oraz Fundacji Cohabitat. Wykłada Projektowanie skoncentrowane na człowieku, Design Thinking oraz Design Management w School of Form Uniwersytetu SWPS.

Zobacz także

Group 426 strefa zarzadznia logo 05 logo strefapsyche logo white kopia