strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Ruszyła rekrutacja na studia z obszaru prawa. Oferta 2019/2020

Prawo cywilne, karne, gospodarcze, międzynarodowe i biznesowe. Nieszablonowe podejście do kształcenia oparte na łączeniu klasycznej wykładni z nowatorskimi metodami, dostosowanymi do współczesnych potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku. Oto główne atuty Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS, która przygotowuje specjalistów do wejścia na rynek pracy.

Czego uczymy?

W Szkole Prawa Uniwersytetu SWPS uczymy analitycznego i strategicznego myślenia prawniczego. Nie uczymy przepisów, a ich interpretacji. Pokazujemy, jak sprawnie korzystać z baz aktów prawnych. Ćwiczymy umiejętność argumentacji prawniczej. Uczymy, jak stosować prawo w praktyce. Praca na kazusach stanowi istotny element naszych zajęć. Przekazujemy wiedzę z zakresu psychologii, komunikacji interpersonalnej, mediacji, retoryki, której dotychczas nie uczono na studiach prawniczych. Dostarczamy narzędzi do identyfikowania swoich mocnych i słabych stron, by przygotować studentów do podjęcia pracy w wybranym sektorze lub przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze. Przekazujemy wiedzę z zakresu ekonomii oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Oferta studiów z obszaru prawa:

Studia I stopnia

Studia jednolite magisterskie

Prawnicze seminaria doktorskie

Studia podyplomowe

Co po studiach?

Studia przygotowują do egzaminów na wszystkie aplikacje prawnicze. Absolwenci Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS mogą pracować zarówno w biznesie, jak i w administracji państwowej i samorządowej. Absolwenci kierunków z obszaru prawa, takich jak Psychokryminalistyka czy Psychologia sądowa znajdują zatrudnienie m.in. w służbach mundurowych, instytucjach pomocy społecznej, instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach socjoterapii, centrach mediacji sądowych i rodzinnych.

Dlaczego studia prawnicze na Uniwersytecie SWPS?

Prawo na Uniwersytecie SWPS to jedyne studia prawnicze w Polsce wyróżnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepsze programy kształcenia. Według rankingu „Perspektyw” z 2019 roku Uniwersytet SWPS zajmuje 1. miejsce wśród niepublicznych szkół wyższych prowadzących studia na kierunku prawo i 5. miejsce wśród wszystkich uczelni w kraju. Wysoką pozycję uczelni potwierdzają także coroczne zestawienia dziennika „Rzeczpospolita”. W 2019 roku Wydział Prawa zajął 1. miejsce wśród niepublicznych ośrodków nauk prawnych. Doceniono jakość kształcenia na wydziale oraz współpracę z zagranicą.

Najnowsze artykuły

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logo