hr award color

logo uswps nazwa 3

Strefa Psyche

Każdy marzy o pracy, w której mógłby wykonywać zadania dopasowane do swoich potrzeb oraz możliwości i jednocześnie odczuwać z tego powodu satysfakcję. A ilu z nas taką pracę posiada? O przeciwdziałaniu wypaleniu zawaodowemu i tym jak zadbać o zadowolenie z pracy opowiadają Anna Rogalaprof. Roman Cieślak – psychologowie z Uniwersytetu SWPS.

Z badań prowadzonych przez Eurofound wynika, że w rankingu dotyczącym zadowolenia z pracy jesteśmy na czwartym miejscu od końca, zaraz po Grecji, Bułgarii i Węgrzech. Liderami są Dania, Austria i Finlandia. Tak niska pozycja w zestawieniu 28 krajów Unii nie wynika jednak z niskich dochodów. Z podsumowania 115 badań, jakie przeprowadzili amerykańscy uczeni - Timothy A. Judge i jego współpracownicy - wynika, że poziom wynagrodzenia jest bardzo słabo związany z zadowoleniem z pracy. Nie brzmi to racjonalnie, ale potwierdza znaną psychologom prawidłowość, że nasze przekonania, osądy i odczucia w niewielkim stopniu bazują na racjonalnych przesłankach.

Zatem można przypuszczać, że o naszym zadowoleniu z pracy decyduje nasza osobowość. Potwierdzają to wyniki 163 badań podsumowanych przez Timothy'ego A. Judge'a i jego zespół. Wynik ten był dość pesymistyczny dla specjalistów, którzy zajmują się w firmach zarządzaniem, projektowaniem pracy i polityką personalną. Pokazuje, że racjonalne i analityczne działania zwiększające zadowolenie z pracy są w dużej mierze skazane na niepowodzenie, skoro zadowolenie z pracy zależy od stosunkowo stałego czynnika. Zatem wprowadzanie zmian w polityce firmy nie miałoby sensu, ponieważ nie przekładałoby się bezpośrednio na poziom zadowolenia ich pracowników. 

Nowe spojrzenie na tę kwestię umożliwiły kolejne badania tego samego zespołu. Tym razem badacze chcieli odpowiedzieć na pytanie, czy cechy związane z samooceną, przekonaniami o własnej skuteczności i o możliwości wpływania na otaczającą rzeczywistość (tzw. wewnętrzne umiejscowienie kontroli) decydują o naszym zadowoleniu z pracy. Okazało się, że tak rzeczywiście jest. W dodatku najsilniejszy związek z zadowoleniem z pracy mają przekonania o własnej skuteczności, które dotyczą planowania i realizacji działań.

PRZYSTOSOWANIE PRACY

Psychologowie od dawna mówią o konieczności dopasowywania właściwości pracy do możliwości pracowników i o dobieraniu ich pod kątem istniejących lub przyszłych wymagań pracy. Podkreślają też, że w procesie projektowania pracy i zmian organizacyjnych ważny jest współudział pracowników. Dzisiaj dochodzi jeszcze jeden ważny aspekt dotyczący działań w organizacji, tzw. job crafting, czyli w wolnym tłumaczeniu: przystosowanie pracy przez samego pracownika.

Amerykańscy uczeni: Amy Wrzesniewski i Jane E. Button oraz ich zespół przeprowadzili badanie dotyczące znaczenia pracy. Jednym z uczestników badania był Jason. Pracował on w jednym ze szpitali na środkowym zachodzie USA. Codziennie rano sprzątał szpitalne sale pełne chorych. Niektórych pacjentów odwiedzali goście, innych nie. Gdy Jason widział, że chory jest sam i brakuje mu kontaktu z drugim człowiekiem, nawiązywał z nim rozmowę. Były to zwykłe konwersacje o samopoczuciu czy pogodzie. Kontakt z chorymi nie należał do jego obowiązków, jednak wziął na siebie dodatkowe zadania, za które nikt mu nie płacił. Być może dlatego, że pacjenci, widząc jego zaangażowanie, mówili mu, że cieszą się na jego widok. Badacze zauważyli, że Jason i podobni mu pracownicy dodają do swoich obowiązków kolejne zadania i w ten sposób - nadając znaczenie temu, co robią - samodzielnie zmieniają wykonywaną pracę.

Jason już nie czuł się odpowiedzialny wyłącznie za czystość w szpitalu, lecz także za dobro pacjentów. Miał poczucie, że jest ważny dla nich, ich rodzin i innych pracowników szpitala.

Aby pracownik był zadowolony z pracy, ważne jest, co robi, ile zarabia, jaką jest osobą, ale przede wszystkim, czy wierzy, że może dokonywać zmian - także zmian w swojej pracy.

POZA GRANICAMI OBOWIĄZKÓW

Przystosowanie pracy nie zależy od zmian, które wprowadza kadra kierownicza lub inicjuje konsultant. Jest to oddolna inicjatywa pracownika, który zmienia swoją pracę tak, by odpowiadała jego zdolnościom i preferencjom. Ten proces jest korzystny zarówno dla niego, jak i dla organizacji.

Z badań wynika, że osoby, które częściej przystosowują swoją pracę, są mniej narażone na wypalenie zawodowe i krócej przebywają na zwolnieniach lekarskich. Co więcej, są bardziej zaangażowane w wykonywaną pracę i bardziej z niej zadowolone. Przystosowywać swoją pracę może każdy - od pracownika niskiego szczebla aż po prezesa korporacji. Wrzesniewski i Button wyróżniają trzy rodzaje przystosowania pracy. Pierwszy polega na zmianie ilości, zakresu czy rodzaju wykonywanych zadań. Biorąc na siebie mniej lub więcej zadań lub wykonując czynności inne, niż przewiduje nasze stanowisko, możemy przesuwać granice swoich obowiązków. Specjalista ds. sprzedaży może np. przekazywać mniej doświadczonym kolegom swoją wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z trudnymi klientami. Dzięki takim nieoficjalnym szkoleniom zyski firmy rosną, a specjalista realizuje swoją pasję nauczania innych. Drugi rodzaj przystosowania pracy dotyczy zmiany relacji z innymi osobami. Możemy kształtować intensywność i charakter kontaktów z ludźmi, z którymi mamy styczność w pracy. Nauczyciel może koncentrować się nie tylko na przekazywaniu wiedzy w klasie, lecz także wziąć odpowiedzialność za kształtowanie postaw i umiejętności społecznych ucznia. Dzięki temu pogłębia swoje relacje z uczniami, ich rodzicami i realnie wpływa na życie ludzi. Trzeci rodzaj przystosowania to zmiana postrzegania swojej pracy polegająca na tym, że myślimy o niej jako całości, procesie, a nie zbiorze oddzielnych zadań. Modyfikacja ta pozwala zwiększyć poczucie znaczenia pracy. Sprzątacz Jason nie czuje się już tylko pracownikiem fizycznym, ale ważną częścią personelu szpitalnego, który dba o powrót chorych do zdrowia.

PRZYKŁAD IDZIE Z GÓRY 

Przystosowanie pracy jest możliwe na każdym szczeblu zawodowym. Menedżerowie są jednak w wyjątkowej sytuacji. Częściej mogą wprowadzać zmiany i podejmować dodatkowe działania, a także wpływać na przystosowanie pracy przez podwładnych. Dokonywanie zmian utrudnia pracownikom zbyt precyzyjne określanie sposobu wykonywania pracy na danym stanowisku. Zostawmy im miejsce na inicjatywę. Jeżeli poczują, że przełożony im ufa, chętniej będą inicjować zmiany, które wykonywanej pracy nadadzą większy sens. Przystosowanie pracy korzystne dla pracowników nie będzie równie korzystne dla pracodawcy, jeśli wprowadzane zmiany stoją w sprzeczności z celami organizacji. By tego uniknąć, przełożeni nie tylko po winni zachęcać pracowników do przystosowania pracy i nadania jej znaczenia, lecz także monitorować sposoby tego przystosowania. Kluczem jest oczywiście dobra relacja, w której przełożony wie, co dla pracownika jest ważne, i pomaga mu wkomponować cele indywidualne w grupowe cele firmy. Zachęcanie pracowników do zmiany nie musi być bezinteresowne - poczucie bezsensu w pracy jest typowym objawem wypalenia zawodowego, które - jak wynika z badań, jest bezpośrednią przyczyną zachowań nieproduktywnych i szkodliwych dla organizacji.

Wybierz studia
na Uniwersytecie SWPS

UMIEJĘTNOŚĆ DO WYTRENOWANIA 

Temat stał się tak popularny, że podejmują go już nie tylko naukowcy, lecz także takie magazyny jak „Time", „Forbes" czy „Harvard Business Review". Pojawiły się nowe badania, które pozwoliły lepiej poznać rodzaje przystosowania pracy, jego związek ze zdrowiem w pracy oraz konsekwencje dla organizacji. Wiadomo już, że tylko część pracowników wykazuje się inicjatywą i aktywnie zmienia swoją pracę. Umiejętność dopasowywania pracy do naszych możliwości i potrzeb nie jest wrodzona - można się jej nauczyć na szkoleniach. Można też korzystać z interaktywnych narzędzi, jak np. Job Crafting™ Exercise. Skuteczność tego narzędzia została przetestowana w jednej z firm z branży technologicznej, która znajduje się na liście największych amerykańskich przedsiębiorstw Fortune 500. Kiedy po sześciu tygodniach zbadano pracowników, którzy wzięli udział w warsztacie opartym na Job Crafting™ Exercise, byli oni bardziej zadowoleni ze swojej pracy i bardziej w niej efektywni.

JAK PRZYSTOSOWAĆ SWOJĄ PRACĘ? ZACZNIJ OD KILKU PROSTYCH KROKÓW: 

  • Wypisz swoje aktualne zadania w pracy. Nie chodzi o oficjalny zakres twoich obowiązków, ale o to, czym się rzeczywiście codziennie zajmujesz.
  • Zastanów się, na które obowiązki poświęcasz najwięcej czasu i energii.
  • Czy masz jakieś rezerwy czasu i energii do wykorzystania lub co możesz zrobić, aby je wygospodarować? Jak je możesz spożytkować, by wykonywana praca odpowiadała twoim potrzebom i zdolnościom
  • Pomyśl, co motywuje cię do pracy, co lubisz w niej robić i jakie są twoje mocne strony. Rozpoznaj też swoje potrzeby i zdolności.
  • Opracuj plan przystosowania swojej pracy: jak, kiedy i gdzie chcesz to zmienić?
  • Zrób listę potencjalnych trudności i przeszkód, na jakie możesz natrafić. Zastanów się, jakimi metodami możesz je rozwiązać.
  • Szukaj sprzymierzeńców wśród współpracowników i przełożonych. Pomogą ci, jeśli zrozumieją, że twoja chęć przystosowania pracy to także szansa dla nich.

newsweek psychologia logoArtykuł był publikowany w listopadowym wydaniu „Newsweek Psychologia Extra 1/15”.

Autorzy

Znalezione obrazy dla zapytania Anna Rogala swps

mgr Anna Rogala

Asystent naukowy na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Zajmuje się przystosowaniem pracy, zasobami osobistymi pracowników oraz ich rolą w rozwoju wypalenia zawodowego i zaangażowania w pracş. Kieruje projektem badawczym dotyczącym roli pozytywnych emocji w kontekście przystosowania pracy.

258 roman cieslak czarne tlo

dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS

Rektor Uniwersytetu SWPS, psycholog specjalizujący się w tematyce stresu zawodowego, wypalenia zawodowego oraz skutków traumatycznych zdarzeń. Wraz z zespołem Streslab z Uniwersytetu SWPS pracuje nad wykorzystaniem rozwiązań internetowych służących poprawie zdrowia i dobrostanu. Jego prace badawcze są regularnie publikowane w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Współpracuje z Trauma, Health and Hazards Center na University of Colorado w Colorado Springs, USA.

Blog Strefy Psyche

Joanna Zapała - avatar Joanna Zapała

Zmień traumę na dobre

Choroba, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, ale też awaria samolotu podczas lotu mogą wywołać traumę. Zespołu stresu pourazowego może doświadczyć każdy, nie...

Czytaj więcej »

Joanna Stojer-Polańska - avatar Joanna Stojer-Polańska

Ciemna strona kobiet

Słowo „ofiara" w języku polskim może być utożsamiane z kobietą. A sprawca to ON, mężczyzna, który ewolucyjnie jest nastawiony na polowanie, zdobywanie i stoso...

Czytaj więcej »

Magdalena Łużniak-Piecha - avatar Magdalena Łużniak-Piecha

Czy zołza ubiera się u Prady?

Zazdrość i zawiść. Większość ludzi stosuje te pojęcia zamiennie. A różnica pomiędzy nimi decyduje o tym, czy jesteśmy zmotywowani do działania, czy w stosunku...

Czytaj więcej »

Izabela Kielczyk - avatar Izabela Kielczyk

Upadek z drabiny nie musi być bolesny

Utrata stanowiska nie jest łatwym przeżyciem, warto jednak uświadomić sobie, że jest wpisana w każdą karierę zawodową. Od tego, jak uporządkujemy emocje w mom...

Czytaj więcej »

Roman Cieślak - avatar Roman Cieślak

Zmień swoją pracę, nie zmieniając jej

Każdy marzy o pracy, w której mógłby wykonywać zadania dopasowane do swoich potrzeb oraz możliwości i jednocześnie odczuwać z tego powodu satysfakcję. A ilu z...

Czytaj więcej »

Agnieszka Pełka-Szajowska - avatar Agnieszka Pełka-Szajowska

Marketing 3.0, czyli era wartości

Firmy dostrzegają fakt, że dostarczanie klientom szybkich hedonistycznych pigułek szczęścia już nie wystarcza. Na konferencjach marketingowych słychać głośne ...

Czytaj więcej »

Agata Loewe - avatar Agata Loewe

Seksualność zaczyna się w nas

Gdyby seks potraktować jako rozwojową ścieżkę kariery, okazałoby się, że większość z nas jest dopiero w podstawówce. Dla entuzjastów nowości i eksperymentów p...

Czytaj więcej »

Ewa Jarczewska-Gerc - avatar Ewa Jarczewska-Gerc

Work-life balast?

Im więcej się pracuje, tym więcej się produkuje. To logiczne. Bo skoro w danej jednostce czasu można wyprodukować X produktów, to gdy wydłuży się czas dwukrot...

Czytaj więcej »

Ewa Jarczewska-Gerc - avatar Ewa Jarczewska-Gerc

Jak stajemy się sobą?

Hasło „bądź sobą" jest jednym z najczęściej wypowiadanych frazesów zachodniej kultury. Aby wieść dobre życie, zasługiwać na podziw i szacunek innych, należy ż...

Czytaj więcej »

Joanna Gutral - avatar Joanna Gutral

Jak poradzić sobie ze stresem przedmaturalnym?

Matura wiąże się z napięciem i długimi przygotowaniami. W przypadku tego rodzaju egzaminów, stres traktujemy zwykle jako coś przerażającego i niepożądanego. T...

Czytaj więcej »

Ewa Jarczewska-Gerc - avatar Ewa Jarczewska-Gerc

Czy praca daje szczęście?

Wydawać by się mogło, że najważniejszym czynnikiem budującym nasze szczęście zawodowe są zarobki. W rzeczywistości choć wynagrodzenie jest ważne, to okazuje s...

Czytaj więcej »

Michał Pozdał - avatar Michał Pozdał

„To skomplikowane” – nowy model związku?

W ciągu ostatnich 20 lat relacje wykraczające poza model monogamii stały się powszechne – wynika z badań Jean Williams i Jasny Jovanovic opublikowanych w „Sex...

Czytaj więcej »

Piotr Modzelewski - avatar Piotr Modzelewski

Walcz z prokrastynacją – 20 sposobów na zmniejszenie zmęczenia

Prokrastynacja, czyli odwlekanie na później, poważnie upośledza nasze zasoby psychiczne, czyni nas mniej szczęśliwymi i negatywniej nastawionymi do świata lud...

Czytaj więcej »

Żywe Historie - avatar Żywe Historie

Rola kobiety w kulturze wietnamskiej

„Żywe historie” to fotograficzno-podróżniczy projekt Eweliny Klasury i Agnieszki Żywczyńskiej, absolwentek Uniwersytetu SWPS. Właśnie realizują swoje wielkie ...

Czytaj więcej »

Piotr Modzelewski - avatar Piotr Modzelewski

10 sposobów na realizację noworocznych postanowień

  Koniec starego i początek nowego roku skłania do podsumowań i podejmowania zmian w życiu. Magia Nowego Roku nie trwa jednak długo – jak wskazują badania...

Czytaj więcej »

Anna Cwojdzińska - avatar Anna Cwojdzińska

Dobro tkwi w szczegółach – psychologiczna siła życzliwości

Życzliwość. Czym jest? Większość z nas, całkiem intuicyjnie powie, że to zrobienie czegoś miłego. Czegoś dobrego. Dla innych. Niektórzy zwrócą uwagę, że można...

Czytaj więcej »

Ewa Jarczewska-Gerc - avatar Ewa Jarczewska-Gerc

Postanowienia noworoczne, czyli jak osiągnąć sukces?

Wprowadzenie trwałej zmiany w życiu oznacza wyjście ze strefy komfortu. Wymaga wysiłku i poświęcenia, a do tego potrzebne są nie tylko chęci, ale też konkretn...

Czytaj więcej »

Ewa Jarczewska-Gerc - avatar Ewa Jarczewska-Gerc

Idealny prezent na Święta

Wolimy dawać prezenty czy je otrzymywać? Czy istnieje prezent uniwersalny odpowiedni dla każdego? O naszych problemach, wyborach i motywacjach związanych z ob...

Czytaj więcej »

Jarosław Kulbat - avatar Jarosław Kulbat

Potęga subtelnych oddziaływań: jak prosić, żeby się doprosić

Wyobraź sobie, że ktoś prosi Cię o wzięcie udziału w badaniu marketingowym. Ten ktoś pewnie wie, że trudno będzie Cię do tego namówić. Perspektywa czasu strac...

Czytaj więcej »

Małgorzata Godlewska - avatar Małgorzata Godlewska

Wspomnienia budują tożsamość

Pielęgnowanie pamięci o zmarłych skłania do zadawania pytań o własne miejsce w świecie, podsumowania osiągnięć i zastanowienia się nad przyszłością. W jaki sp...

Czytaj więcej »

Sławomir Prusakowski - avatar Sławomir Prusakowski

W królestwie snu

Czym jest sen wg różnych koncepcji starej filozofii i psychologii? Co mówią współczesne badania ośrodków zajmujących się odkrywaniem roli snu i jego wpływu n...

Czytaj więcej »

Dariusz Doliński - avatar Dariusz Doliński

Dlaczego lubimy rzucać sobie kłody pod nogi?

Czy czujemy się lepiej, gdy znajdujemy wytłumaczenie dla swoich porażek? Czy to skuteczna metoda budowania pewności siebie w relacjach zawodowych? – wyjaśnia ...

Czytaj więcej »

Piotr Modzelewski - avatar Piotr Modzelewski

Jak przestać odwlekać? Pięć skutecznych strategii zmiany zachowania

„Prokrastynacja jest jak karta kredytowa. To świetna zabawa, dopóki nie dostaniesz rachunku” – słowa aktora Christophera Parkera dobrze znają ci, którzy codzi...

Czytaj więcej »

Joanna Gutral - avatar Joanna Gutral

Zaplanuj powrót z wakacji

Koniec urlopu i powrót do codziennych obowiązków w pracy i na uczelni często wiąże się z trudnymi emocjami. O tym, jak poradzić sobie z niepokojem wynikającym...

Czytaj więcej »

Anna Brytek-Matera - avatar Anna Brytek-Matera

Skąd się bierze zaburzony obraz własnego ciała?

Na dziesięć szczupłych kobiet przypadkowo zapytanych o to, dlaczego chcą schudnąć ,tylko jedna odpowiada: „ależ ja wcale nie muszę!”. Dlaczego tak się dzieje...

Czytaj więcej »

Wiesław Łukaszewski - avatar Wiesław Łukaszewski

Pragnienie wolności, unikanie wolności

Kwestią sporną, która zazwyczaj potrafi na trwałe podzielić dziecko i rodzica, pracownika i pracodawcę, obywatela i państwo, są ramy naszej wolności. Wielu z ...

Czytaj więcej »

Jakub Kuś - avatar Jakub Kuś

Wakacje w sieci

Coraz częściej można usłyszeć hasło, że aby mieć udane wakacje należy wylogować się z rzeczywistości wirtualnej i zrezygnować z dostępu do internetu na rzec...

Czytaj więcej »

Dariusz Parzelski - avatar Dariusz Parzelski

Jak stworzyć mistrzowską drużynę?

Mistrzowska drużyna pokona drużynę mistrzów, złożoną z zawodników o wysokich, indywidualnych predyspozycjach. W jaki sposób stworzyć ekipę, która wygra każd...

Czytaj więcej »

Dariusz Doliński - avatar Dariusz Doliński

Dlaczego szef sprawdza podwładnych?

Wszyscy wiemy, że jeśli komuś nie ufamy zaczynamy go kontrolować. Przywódcy, dowódcy, kierownicy nagminnie weryfikują, czy ich podwładni działają zgodnie z pr...

Czytaj więcej »

Ewa Woydyłło-Osiatyńska - avatar Ewa Woydyłło-Osiatyńska

Czy szczęścia można się nauczyć?

„Szczęście jest przereklamowane” – mówi w czasie spotkania w Strefie Psyche dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska. Jednocześnie proponuje, by przedefiniować pojęcie szcz...

Czytaj więcej »

Izabela Jąderek - avatar Izabela Jąderek

Jak polubić samego siebie?

Samoocena jest niezwykle ważnym aspektem w życiu każdej osoby. Ma wpływ ma ocenę swoich osiągnięć, relacji i bliskich związków. Sprawia, że w ...

Czytaj więcej »

Magdalena Nowicka - avatar Magdalena Nowicka

Kiedy smutek jest niebezpieczny?

Gorszy dzień, słabszy moment, obniżony nastrój - czy to oznaka depresji? Jak odróżnić prawdziwe objawy choroby od chwilowej utraty poczucia własnej wartości...

Czytaj więcej »

Magdalena Nowicka - avatar Magdalena Nowicka

Zrozumieć schizofrenię

Z danych WHO wynika, iż schizofrenia dotyka ponad 21 milionów osób na całym świecie. Cierpią na nią przede wszystkim młode kobiety i mężczyźni w wieku ok. 1...

Czytaj więcej »

Joanna Gutral - avatar Joanna Gutral

Ekonomia zmiany

Kryzys związany z wybranym kierunkiem studiów najczęściej pojawia się na trzecim roku nauki, czasami już po kilku miesiącach. Czy warto wtedy zaryzykować i ...

Czytaj więcej »

Jolanta Nalewaj-Nowak - avatar Jolanta Nalewaj-Nowak

Zagrożenia żywieniowe i dieta w obecnych czasach

Zdrowy styl życia stał się w obecnych czasach pojęciem dość modnym. Niemniej jednak problemy związane z jedzeniem, nadwagą i otyłością cały czas wzrastają w P...

Czytaj więcej »

Agnieszka Czerw - avatar Agnieszka Czerw

Jak dogonić swoje szczęście?

Czy szczęście można zmierzyć? Podczas wykładu w Strefie Psyche dr Agnieszka Czerw omówiła teoretyczne założenia psychologii pozytywnej oraz wyniki badań ...

Czytaj więcej »

Paweł Boski - avatar Paweł Boski

Uchodźca - sąsiadem

Dobrze przeprowadzona adaptacja kulturowa przypomina monetę. Z jednej strony niezbędna jest edukacja kulturowa przybywających do Polski obcokrajowców. Z dru...

Czytaj więcej »

Joanna Kwaśniewska - avatar Joanna Kwaśniewska

Pułapki niepłodności

Gdy parze przez dłuższy czas, mimo starań, nie udaje się począć dziecka, powoli, po kropelce zaczyna się sączyć niepokój. "Czy oby jesteśmy w pełni zdrowi, cz...

Czytaj więcej »

Ewa Jarczewska-Gerc - avatar Ewa Jarczewska-Gerc

Czy postrzeganie stresu wpływa na efekt pracy?

Matura, egzaminy, prezentacja ustna i mnóstwo materiału do przyswojenia. Czy stres paradoksalnie może pomóc w takiej sytuacji? W trudnych momentach pojawiają ...

Czytaj więcej »

Martyna Nowak - avatar Martyna Nowak

Skupienie na celu zmniejszy stres

Przyszłość jest nieprzewidywalna, więc najlepiej jest skupić się na osiągnięciu konkretnego i ważnego dla nas celu. W przypadku maturzystów, jak również sport...

Czytaj więcej »

Michał Pozdał - avatar Michał Pozdał

Lepsza nauka krótka i częsta

Spotkania z młodzieżą pokazują, że chociaż matura nadal przeraża, to nie tak jak dawniej. Wśród wielu osób panuje przekonanie, że łatwiej ją zdać, a dużo mnie...

Czytaj więcej »

Paulina Sobiczewska - avatar Paulina Sobiczewska

Dobry pracownik wychodzi naprzeciw

Śni się po nocach, wywołuje drżenie rąk czy nerwowe reakcje – ocena pracownicza jest zmorą wielu osób. Czy warto jednak, aby pracownik wychodził naprzeciw ocz...

Czytaj więcej »

Paulina Sobiczewska - avatar Paulina Sobiczewska

Konstruktywna krytyka: 4 największe błędy szefów

Hasło "informacja zwrotna" kryje w sobie nie tylko konstruktywną krytykę, ale również pochwały sukcesów pracowników i ich zespołów podczas ich codziennego dni...

Czytaj więcej »

Paulina Sobiczewska - avatar Paulina Sobiczewska

Idealna ocena pracownicza

Jak skutecznie dokonać okresowej oceny pracowniczej, aby cykliczne spotkania na linii szef-podwładny owocowały sukcesem zespołu i całej firmy? Doradza dr Paul...

Czytaj więcej »

Jarosław Kulbat - avatar Jarosław Kulbat

Jak zredukować poczucie winy w 30 sekund?

Gdy zastanawiamy się nad tym, co wpływa na nasze myśli, uczucia i zachowanie, szukamy przyczyn w oczywistych okolicznościach zewnętrznych, zachowaniach innych l...

Czytaj więcej »

Anna Brytek-Matera - avatar Anna Brytek-Matera

Gdzie jesteś, życie? O anoreksji psychicznej

Od wielu lat wzrasta wskaźnik rozpowszechnienia jadłowstrętu psychicznego. Literatura przedmiotu dowodzi, że jadłowstręt psychiczny ma charakter polietiologiczn...

Czytaj więcej »

Karolina Zarychta - avatar Karolina Zarychta

Plan na zdrowie

Samo postanowienie "schudnę" nie wystarczy, bo jest zbyt abstrakcyjne. Trzeba precyzyjnie sformułować cel, opracować plan, wyznaczyć zadania na każdy dzień i st...

Czytaj więcej »

Maja Filipiak - avatar Maja Filipiak

Psychoterapia szyta na miarę

Dawniej psychoterapeuci z teorii czerpali wiedzę o tym, co jest dla kogo dobre. Różne hipotezy oferowały rozmaite recepty na to, jak pomagać ludziom i stymulowa...

Czytaj więcej »

Magdalena Nowicka - avatar Magdalena Nowicka

Postanowienia noworoczne. Łatwo powiedzieć...

Robimy postanowienia noworoczne, ponieważ to jest przyjemne zadanie, które wzbudza w nas pozytywną wizję przyszłości. Nasze plany mogą wiązać się z różnymi sfer...

Czytaj więcej »

Katarzyna Popiołek - avatar Katarzyna Popiołek

Świąteczne porządki

Na początku przywołajmy "prawo walizki" Prawo to, choć nigdy nie uczono go w szkole, jest nam dobrze znane z autopsji. "Prawo walizki" składa się z kilku twi...

Czytaj więcej »

Dorota Szczygieł - avatar Dorota Szczygieł

Jak kontrolować emocje w pracy?

Rutyna, presja terminów i natłok zobowiązań to główne przyczyny pojawiania się negatywnych emocji w trakcie pracy. Sytuacje stresogenne są jednak nieodłączną cz...

Czytaj więcej »

Justyna Bednarczyk-Wilgos - avatar Justyna Bednarczyk-Wilgos

Wejść w rytm pracy po długim weekendzie

Badania dowodzą, że nasza wydajność po powrocie z urlopu jest zauważalnie niższa od przeciętnej. Jedynie 13% z nas wraca do biura z głową pełną nowych pomysłó...

Czytaj więcej »

Michał Pozdał - avatar Michał Pozdał

Wirtualny świat kontra prawdziwe uczucie

W miłości nie ma niczego wirtualnego. To realne, wielkie uczucie, które powstaje w człowieku i często diametralnie zmienia jego życie. I chociaż dwoje osób mo...

Czytaj więcej »

Paulina Sobiczewska - avatar Paulina Sobiczewska

Jak sformułować cel?

Cel jest podstawą. Końcem drogi, do którego dążysz, ale też jej początkiem. Źródłem motywacji. Odpowiednio przemyślany, określony i opisany cel ma nie tylko wię...

Czytaj więcej »

Jarosław Kulbat - avatar Jarosław Kulbat

8 sposobów na radzenie sobie z "syndromem mistyfikatora"

Nie jest to łatwe, ale (prawie) na pewno możliwe. Jeśli upatrujemy przyczyn "syndromu mistyfikatora" w specyficznych sposobach myślenia o sobie, czy atrybucji p...

Czytaj więcej »

Justyna Bednarczyk-Wilgos - avatar Justyna Bednarczyk-Wilgos

Walka ze stereotypami: kobiety w pracy

Coraz częściej zauważam zjawisko "nieświadomej ideologii", które polega na bezwiednym przyjmowaniu różnych przekonań i nie pozwala na konstruowanie alternatyw...

Czytaj więcej »

Sylwiusz Retowski - avatar Sylwiusz Retowski

Pracoholizm, czyli jak wypoczywać po pracy, aby naprawdę wypocząć

Coraz częściej w różnego typu mediach wymienia się określenie "pracoholizm". Z jednej strony menadżerowie przyznają, że idealny pracownik powinien być w pełni d...

Czytaj więcej »

Dorota Szczygieł - avatar Dorota Szczygieł

Emocje w pracy – sprzymierzeńcy czy wrogowie?

Emocje są nieodłączną częścią naszego życia zawodowego. Sukces w realizacji projektu sprawia, że odczuwamy radość i dumę. Groźba utraty pracy wywołuje lęk. Ogar...

Czytaj więcej »

Katarzyna Popiołek - avatar Katarzyna Popiołek

Urlop niejedno ma imię

Różnego typu doświadczenia dzielą nam życie na to, co było przed nimi i po nich. Jeden z takich mini podziałów dotyczy czasu przed urlopem i po. Przed urlopem...

Czytaj więcej »

Jarosław Kulbat - avatar Jarosław Kulbat

Być w centrum uwagi

Zmieniłaś fryzurę, założyłaś nowe buty. Dlaczego nikt tego nie zauważył? Dlaczego nikt nie pochwalił? Przecież tak się starałaś, żeby dobrze wypaść, żeby zrob...

Czytaj więcej »

Katarzyna Popiołek - avatar Katarzyna Popiołek

Wspierajmy się

Psychologowie zwracają szczególną uwagę na wymieniane w codziennych kontaktach wsparcie społeczne, z którego czerpiemy siłę. Każdy z nas ma większą lub mniejs...

Czytaj więcej »

Aneta Bartnicka-Michalska - avatar Aneta Bartnicka-Michalska

5 porad – jak podejmować życiowe decyzje

Wybór szkoły, drogi zawodowej, czy partnera to tylko niektóre dylematy, przed którymi większość z nas staje przynajmniej raz w życiu. Choć wybory te nie nal...

Czytaj więcej »

Jarosław Kulbat - avatar Jarosław Kulbat

„Ciche dni” jako metoda rozwiązywania konfliktów

Konflikty, kłótnie, spory i sprzeczki z najbliższymi pojawiają się w życiu większości z nas. Zaskakuje niewielka wiedza, jaką mają ludzie odnośnie genezy, dyn...

Czytaj więcej »

Strefa Psyche - avatar Strefa Psyche

Walentynki pół serio

Walentynki to, co by nie mówić, miły obyczaj i nie wiem dlaczego niektórych tak oburza. Że zapożyczony? Przepraszam, a czy inne zwyczaje są ewidentnie nasze, ...

Czytaj więcej »

Paulina Sobiczewska - avatar Paulina Sobiczewska

Sztuka motywowania siebie

Motywacji można się nauczyć, szlifować ją i inspirować do działania innych. Jednak jak zmotywować siebie? Okres powrotu do pracy po dłuższym weekendzie, masa pr...

Czytaj więcej »
Image not available
Image not available
Image not available

Patronat medialny

Slider