hr award color

logo uswps nazwa 3

Strefa Psyche

Choroba, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, ale też awaria samolotu podczas lotu mogą wywołać traumę. Zespołu stresu pourazowego może doświadczyć każdy, nie tylko żołnierze powracający z wojny. Jak stresujące zdarzenia przekuć w pozytywne zmiany? - na to pytanie odpowiada Joanna Zapała, psycholog i psychoterapeta, kierownik studiów podyplomowych „Psychosomatyka i somatopsychologia" na Uniwersytecie SWPS.

Stres jest nieodłączną częścią życia. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy, jak głęboki wpływ może na nas wywierać. Senność, ale też nadmiernie pobudzenie czy bóle kręgosłupa i głowy to tylko niektóre jego symptomy. Ciągle zajęci sobą i swoimi myślami, jesteśmy nieświadomie oddzieleni od odczuć płynących z ciała. Ledwo przywiążemy się do uczucia spokoju po dobrze wykonanym zadaniu, pojawia się lęk przed nowym wyzwaniem. Zakończymy z zadowoleniem remont, już odczuwamy potrzebę kolejnego. Opanujemy część materiału z języka angielskiego, a już za chwile mamy niedosyt. I tak w kółko. Jest też grupa osób, która nie lubi zmian. Pragnie wszystko zatrzymać po staremu, dzięki temu czuje się bezpiecznie. Zamiast spokoju przyczynia się to do napięć, bo czasu nie da się zatrzymać, a zmiany są nieuniknione. To, co możemy zmienić, to zwiększyć umiejętności radzenia sobie z niepożądanymi doświadczeniami dnia codziennego.

JAK ROZPOZNAĆ PTSD

Nagłe dowiadujemy się o tym, że u bliskiej osoby albo u nas samych zdiagnozowano ciężką chorobę. O mały włos nie straciliśmy życia w wypadku. Niespodziewanie dostaliśmy wiadomość, że przyjaciel zaginął w górach. Byliśmy świadkiem gwałtu, morderstwa, porwania. Po takich doświadczeniach może wystąpić zespół stresu pourazowego (PTSD - z ang. posttraumatic stress disorder ). Zwykle pierwsze symptomy pojawiają się po kilku tygodniach lub miesiącach od traumatycznego zdarzenia. Wracają natrętne, dręczące wspomnienia i sny. Mamy poczucie jakby traumatyczne wydarzenie działo się ponownie - doświadczamy tzw. flashbacku. Wszystko wokół przypomina o jakimś aspekcie traumatycznego zdarzenia. Cierpimy.

U osób z PTSD terapeuci obserwują fizjologiczne pobudzenie, które może utrzymywać się długo po zdarzeniu. Często osoby te będą starały się unikać wszelkich bodźców związanych z traumą lub reagować na nie odrętwieniem, niemożnością przypomnienia sobie ważnych aspektów zdarzenia, wyobcowaniem. Dotyka je zaburzenie snu, koncentracji uwagi, irytacja, wzmożona czujność oraz poczucie braku przyszłości. Zespół stresu pourazowego, który dotyka kilku procent populacji i nasila się w niektórych grupach zawodowych, można rozpoznać, jeżeli czas trwania powyższych objawów jest dłuższy niż miesiąc. Jego rozwój zależy od intensywności traumatycznych doświadczeń, sposobu ich przeżywania, a także wsparcia otrzymanego z zewnątrz. Może być jednak przyczyną potraumatycznego wzrostu (ang. posttraumatic growth).

Trauma to zdarzenie psychofizjologiczne. Nie powoduje ono bezpośredniego uszkodzenia ciała, ale może powodować realny ból.

KIEDY ŻYCIE STAJE SIĘ NIE DO ZNIESIENIA

U 34-letniej Katarzyny rozpoznano chorobę nowotworową piersi. Przeszła operację oszczędzającą i radioterapię. Leczenie przynosiło dobre wyniki. Miała ogromną nadzieję na powrót do zdrowia. Skierowano ją pod opiekę przyszpitalnej poradni. Relacje z nowym lekarzem prowadzącym okazały się dla niej niesatysfakcjonujące. Wizyty były krótkie, lekarz niechętnie tłumaczył niezrozumiałe kwestie i zdawkowo odpowiadał na pytania. Czuła się jak intruz. Podczas jednej z wizyt kontrolnych lekarz skwitował wyniki badań słowem: „Niedobrze". Zaniepokojona pacjentka chciała wiedzieć, co jest nie tak. Lekarz, wypisując skierowanie na dodatkowe badania, odpowiedział: „Potrzeba dalszych badań". Na wszystkie pytania odpowiadał niezmiennie: „Potrzebujemy dalszych badań". Odprowadzając pacjentkę, otworzył drzwi na korytarz przychodni, gdzie kłębił się tłum pacjentów. Katarzyna nadal próbowała uzyskać jakiekolwiek informacje. „Ma pani wznowę" - rzucił w końcu zniecierpliwiony i poirytowany lekarz - „Potrzebujemy dalszych badań".
Kobieta przeżyła szok, poczuła się samotna i bezradna, wystawiona na spojrzenia innych pacjentów z kolejki. Nie pamięta, jak wróciła do domu. Mąż był w delegacji. Poczuła przerażającą niemoc. Mimo upływającego czasu od tamtego momentu cierpiała na koszmary senne. Powracały do niej wspomnienia fatalnego sposobu przekazania diagnozy. Miała problemy z koncentracją i silne leki związane z wizytami w szpitalu. Pomimo że w obszarze leczenia onkologicznego nastąpiła znacząca poprawa, zgłosiła się do psychologa, ponieważ jej życie stało się nie do zniesienia.

BOLI PSYCHE, BOLI CIAŁO

PTSD powoduje rozszczepienie umysłu i ciała. Dysponujemy dwoma odrębnymi systemami pamięci: jawną i utajoną. Różnią się one od siebie ze względu na rodzaj przechowywanych informacji i sposób ich wydobywania.

Pamięć utajona, czyli nieświadoma, dotyczy ciała migdałowatego w ludzkim mózgu. Jest ona aktywna podczas zdarzeń traumatycznych, ponieważ nie podlega ona działaniom hormonów stresu. Odpowiada za automatyczne umiejętności w naszym funkcjonowaniu i aktywna jest od momentu narodzin. Sytuacja odwrotna jest z pamięcią jawną, świadomą, która związana jest głównie z hipokampem. Odpowiada za aspekty poznawcze, opis procedur, fakty. Wspomnienia traumatycznego zdarzenia zostają odłączone od innych zapamiętanych w utajony sposób obrazów, doznań, emocji, zachowań.

Terapia traumy polega właśnie na połączeniu jawnych i utajonych wspomnień w jedną narrację o traumatycznym zdarzeniu i jego następstwach. Rolą terapeuty jest nadanie sensu doznaniom tak, by osoba po traumatycznym przejściu mogła równocześnie myśleć i czuć. Kluczowe jest odesłanie traumatycznego zdarzenia w przeszłość tak, by nie przerabiać go wciąż na nowo, jakby ono ciągle miało miejsce. Potrzebne jest też zniwelowanie nadmiernego pobudzenia autonomicznego układu nerwowego związanego z traumatycznymi wspomnieniami, bo to może też wywołać zaburzenia somatyczne i choroby ciała, których etiologię trudno będzie ustalić lekarzowi. W efekcie wielu pacjentów z nierozpoznanym i nieleczonym PTSD, zamiast udać się na psychoterapię, szuka pomocy u ortopedów, kardiologów czy endokrynologów. Zamiast szukać przyczyny w psychice, pacjenci z zaburzeniami organów wewnętrznych, uciskiem w klatce piersiowej czy silnymi bólami głowy, kręgosłupa, barku, biodra, klatki piersiowej tracą czas na kolejne konsultacje medyczne. Ponadto zespół stresu pourazowego objawia się spłyconym sposobem przeżywania świata (nic mnie nie cieszy), uczuciem odrealnienia (nigdzie nie pasuję), wycofaniem (nic mi się nie uda) i ogólnym pogorszeniem codziennego funkcjonowania (nic mi się nie chce). Dlatego w leczeniu stresu pourazowego niezmiernie ważna jest współpraca pomiędzy specjalistami różnych dziedzin. Efekty terapii są zależne od osobowości, doświadczeń, uwarunkowań biologicznych, ale też uznania społecznego i wsparcia, które dostaje pacjent.

TRZĘSIENIE MÓZGU W CHMURACH

Krzysztof to 47-letni biznesmen. Zawsze dobrze ubrany, zorganizowany, skupiony na zadaniu. Typ człowieka, dla którego najważniejsza jest realizacja celów zawodowych, często kosztem wolnego czasu, rodziny, zdrowego stylu życia. Cechuje go niecierpliwość i skłonność do irytacji. Relaks kojarzy z alkoholem. Bardzo wymagający wobec współpracowników i podwładnych, nie stroni od agresywnych zachowań. Życie duchowe nie ma dla niego znaczenia. Krzysztof wracał samolotem z kolejnej ze swoich licznych podróży służbowych. Nagle poinformowano pasażerów o awarii podwozia, która nie pozwalała na lądowanie. Samolot przez godzinę krążył, zanim bezpiecznie wylądował na płycie lotniska. To był punkt zwrotny w życiu Krzysztofa. Targały nim silne emocje, od przerażenia i bezradności po furię i rozpacz. Podsumował swoje dotychczasowe życie, uświadomił sobie niezaspokojone potrzeby, odsuwane plany. Podjął decyzje o zmianie. Od tego zdarzenia zaczął równoważyć sfery własnej egzystencji. Zadbał, by w jego życiu było więcej radości, troski o siebie i innych, poczucia sensu i wartości. Przeorganizował pracę tak, aby zaczęła przynosić zysk nie tylko jemu, ale również innym.

CO MNIE NIE ZABIJE, TO MNIE WZMOCNI

Historia Krzysztofa pokazuje zjawisko określane potraumatycznym wzrostem. Termin ten wprowadzili Richard G. Tedeschi i Lawrence G. Calhoun w 1996 r., a oznacza, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju transformacją i pozytywną zmianą psychologiczną. Twórcy koncepcji posttraumatic growth wskazują na trzy pozytywne zmiany: w percepcji siebie, w relacjach z innymi i w filozofii życiowej. Często słyszymy przecież, że niezwykle trudne doświadczenie okazało się w efekcie wartościowe. Wiele osób po przeżyciu traumy dochodzi do przekonania, że lepiej mogą sobie poradzić w skrajnie trudnych warunkach. W relacjach z innymi stają się bardziej empatyczni, wrażliwi, współczujący, a dotychczasowe relacje z bliskimi oceniają jako bardziej wartościowe. Stają się dojrzalsi, zadowoleni. Często zmieniają swoje poglądy na życie i fundamentalne przekonania, stając się ludźmi bardziej otwartymi i tolerancyjnymi. W obliczu traumatycznego zdarzenia, które zaburza obraz dotychczasowego świata, odczuwamy potrzebę rewizji starych schematów i zasad. Zmieniamy priorytety i oczekiwania. Aby uporać się z negatywnymi emocjami, jakie niesie ze sobą trauma, ważne jest nadanie jej sensu. Trauma może być traktowana jako historia wzbogacająca życie człowieka, ale tylko wtedy, gdy czujemy wsparcie otoczenia. Kolejnym warunkiem potraumatycznego rozwoju jest wcześniejsze doświadczenie negatywnych skutków traumy i przepracowanie ich, by poprawić swoje funkcjonowanie. Nie oznacza to, że samo doświadczenie traumatyczne jest czymś pożądanym i koniecznym do rozwoju, ani że każda osoba, która przeżyje traumę, doświadczy wzrostu. Mimo badań wskazujących, iż zjawisko wzrostu potraumatycznego jest częste (w 30-90 proc. przypadków), należy podkreślić, że to nie trauma powoduje rozwój, ale sposób, w jaki sobie z nią radzimy.

newsweek psychologia logoArtykuł był publikowany w listopadowym wydaniu "Newsweek Psychologia Extra 1/15”.

258 joanna zapala

Joanna Zapała

Psycholożka kliniczna, psychoterapeutka, psychoonkolożka i superwizorka psychoonkologii. Jest dyrektorką Centrum Psychoterapii Integralnej, prezeską Stowarzyszenia Psyche Soma Polis w Poznaniu oraz kierowniczką studiów podyplomowych „Psychosomatyka i somatopsychologia" na Uniwersytecie SWPS.

Blog Strefy Psyche

Joanna Zapała - avatar Joanna Zapała

Zmień traumę na dobre

Choroba, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, ale też awaria samolotu podczas lotu mogą wywołać traumę. Zespołu stresu pourazowego może doświadczyć każdy, nie...

Czytaj więcej »

Joanna Stojer-Polańska - avatar Joanna Stojer-Polańska

Ciemna strona kobiet

Słowo „ofiara" w języku polskim może być utożsamiane z kobietą. A sprawca to ON, mężczyzna, który ewolucyjnie jest nastawiony na polowanie, zdobywanie i stoso...

Czytaj więcej »

Magdalena Łużniak-Piecha - avatar Magdalena Łużniak-Piecha

Czy zołza ubiera się u Prady?

Zazdrość i zawiść. Większość ludzi stosuje te pojęcia zamiennie. A różnica pomiędzy nimi decyduje o tym, czy jesteśmy zmotywowani do działania, czy w stosunku...

Czytaj więcej »

Izabela Kielczyk - avatar Izabela Kielczyk

Upadek z drabiny nie musi być bolesny

Utrata stanowiska nie jest łatwym przeżyciem, warto jednak uświadomić sobie, że jest wpisana w każdą karierę zawodową. Od tego, jak uporządkujemy emocje w mom...

Czytaj więcej »

Roman Cieślak - avatar Roman Cieślak

Zmień swoją pracę, nie zmieniając jej

Każdy marzy o pracy, w której mógłby wykonywać zadania dopasowane do swoich potrzeb oraz możliwości i jednocześnie odczuwać z tego powodu satysfakcję. A ilu z...

Czytaj więcej »

Agnieszka Pełka-Szajowska - avatar Agnieszka Pełka-Szajowska

Marketing 3.0, czyli era wartości

Firmy dostrzegają fakt, że dostarczanie klientom szybkich hedonistycznych pigułek szczęścia już nie wystarcza. Na konferencjach marketingowych słychać głośne ...

Czytaj więcej »

Agata Loewe - avatar Agata Loewe

Seksualność zaczyna się w nas

Gdyby seks potraktować jako rozwojową ścieżkę kariery, okazałoby się, że większość z nas jest dopiero w podstawówce. Dla entuzjastów nowości i eksperymentów p...

Czytaj więcej »

Ewa Jarczewska-Gerc - avatar Ewa Jarczewska-Gerc

Work-life balast?

Im więcej się pracuje, tym więcej się produkuje. To logiczne. Bo skoro w danej jednostce czasu można wyprodukować X produktów, to gdy wydłuży się czas dwukrot...

Czytaj więcej »

Ewa Jarczewska-Gerc - avatar Ewa Jarczewska-Gerc

Jak stajemy się sobą?

Hasło „bądź sobą" jest jednym z najczęściej wypowiadanych frazesów zachodniej kultury. Aby wieść dobre życie, zasługiwać na podziw i szacunek innych, należy ż...

Czytaj więcej »

Joanna Gutral - avatar Joanna Gutral

Jak poradzić sobie ze stresem przedmaturalnym?

Matura wiąże się z napięciem i długimi przygotowaniami. W przypadku tego rodzaju egzaminów, stres traktujemy zwykle jako coś przerażającego i niepożądanego. T...

Czytaj więcej »

Ewa Jarczewska-Gerc - avatar Ewa Jarczewska-Gerc

Czy praca daje szczęście?

Wydawać by się mogło, że najważniejszym czynnikiem budującym nasze szczęście zawodowe są zarobki. W rzeczywistości choć wynagrodzenie jest ważne, to okazuje s...

Czytaj więcej »

Michał Pozdał - avatar Michał Pozdał

„To skomplikowane” – nowy model związku?

W ciągu ostatnich 20 lat relacje wykraczające poza model monogamii stały się powszechne – wynika z badań Jean Williams i Jasny Jovanovica opublikowanych w „Se...

Czytaj więcej »

Piotr Modzelewski - avatar Piotr Modzelewski

Walcz z prokrastynacją – 20 sposobów na zmniejszenie zmęczenia

Prokrastynacja, czyli odwlekanie na później, poważnie upośledza nasze zasoby psychiczne, czyni nas mniej szczęśliwymi i negatywniej nastawionymi do świata lud...

Czytaj więcej »

Żywe Historie - avatar Żywe Historie

Rola kobiety w kulturze wietnamskiej

„Żywe historie” to fotograficzno-podróżniczy projekt Eweliny Klasury i Agnieszki Żywczyńskiej, absolwentek Uniwersytetu SWPS. Właśnie realizują swoje wielkie ...

Czytaj więcej »

Piotr Modzelewski - avatar Piotr Modzelewski

10 sposobów na realizację noworocznych postanowień

  Koniec starego i początek nowego roku skłania do podsumowań i podejmowania zmian w życiu. Magia Nowego Roku nie trwa jednak długo – jak wskazują badania...

Czytaj więcej »

Anna Cwojdzińska - avatar Anna Cwojdzińska

Dobro tkwi w szczegółach – psychologiczna siła życzliwości

Życzliwość. Czym jest? Większość z nas, całkiem intuicyjnie powie, że to zrobienie czegoś miłego. Czegoś dobrego. Dla innych. Niektórzy zwrócą uwagę, że można...

Czytaj więcej »

Ewa Jarczewska-Gerc - avatar Ewa Jarczewska-Gerc

Postanowienia noworoczne, czyli jak osiągnąć sukces?

Wprowadzenie trwałej zmiany w życiu oznacza wyjście ze strefy komfortu. Wymaga wysiłku i poświęcenia, a do tego potrzebne są nie tylko chęci, ale też konkretn...

Czytaj więcej »

Ewa Jarczewska-Gerc - avatar Ewa Jarczewska-Gerc

Idealny prezent na Święta

Wolimy dawać prezenty czy je otrzymywać? Czy istnieje prezent uniwersalny odpowiedni dla każdego? O naszych problemach, wyborach i motywacjach związanych z ob...

Czytaj więcej »

Jarosław Kulbat - avatar Jarosław Kulbat

Potęga subtelnych oddziaływań: jak prosić, żeby się doprosić

Wyobraź sobie, że ktoś prosi Cię o wzięcie udziału w badaniu marketingowym. Ten ktoś pewnie wie, że trudno będzie Cię do tego namówić. Perspektywa czasu strac...

Czytaj więcej »

Małgorzata Godlewska - avatar Małgorzata Godlewska

Wspomnienia budują tożsamość

Pielęgnowanie pamięci o zmarłych skłania do zadawania pytań o własne miejsce w świecie, podsumowania osiągnięć i zastanowienia się nad przyszłością. W jaki sp...

Czytaj więcej »

Sławomir Prusakowski - avatar Sławomir Prusakowski

W królestwie snu

Czym jest sen wg różnych koncepcji starej filozofii i psychologii? Co mówią współczesne badania ośrodków zajmujących się odkrywaniem roli snu i jego wpływu n...

Czytaj więcej »

Dariusz Doliński - avatar Dariusz Doliński

Dlaczego lubimy rzucać sobie kłody pod nogi?

Czy czujemy się lepiej, gdy znajdujemy wytłumaczenie dla swoich porażek? Czy to skuteczna metoda budowania pewności siebie w relacjach zawodowych? – wyjaśnia ...

Czytaj więcej »

Piotr Modzelewski - avatar Piotr Modzelewski

Jak przestać odwlekać? Pięć skutecznych strategii zmiany zachowania

„Prokrastynacja jest jak karta kredytowa. To świetna zabawa, dopóki nie dostaniesz rachunku” – słowa aktora Christophera Parkera dobrze znają ci, którzy codzi...

Czytaj więcej »

Joanna Gutral - avatar Joanna Gutral

Zaplanuj powrót z wakacji

Koniec urlopu i powrót do codziennych obowiązków w pracy i na uczelni często wiąże się z trudnymi emocjami. O tym, jak poradzić sobie z niepokojem wynikającym...

Czytaj więcej »

Anna Brytek-Matera - avatar Anna Brytek-Matera

Skąd się bierze zaburzony obraz własnego ciała?

Na dziesięć szczupłych kobiet przypadkowo zapytanych o to, dlaczego chcą schudnąć ,tylko jedna odpowiada: „ależ ja wcale nie muszę!”. Dlaczego tak się dzieje...

Czytaj więcej »

Wiesław Łukaszewski - avatar Wiesław Łukaszewski

Pragnienie wolności, unikanie wolności

Kwestią sporną, która zazwyczaj potrafi na trwałe podzielić dziecko i rodzica, pracownika i pracodawcę, obywatela i państwo, są ramy naszej wolności. Wielu z ...

Czytaj więcej »

Jakub Kuś - avatar Jakub Kuś

Wakacje w sieci

Coraz częściej można usłyszeć hasło, że aby mieć udane wakacje należy wylogować się z rzeczywistości wirtualnej i zrezygnować z dostępu do internetu na rzec...

Czytaj więcej »

Dariusz Parzelski - avatar Dariusz Parzelski

Jak stworzyć mistrzowską drużynę?

Mistrzowska drużyna pokona drużynę mistrzów, złożoną z zawodników o wysokich, indywidualnych predyspozycjach. W jaki sposób stworzyć ekipę, która wygra każd...

Czytaj więcej »

Dariusz Doliński - avatar Dariusz Doliński

Dlaczego szef sprawdza podwładnych?

Wszyscy wiemy, że jeśli komuś nie ufamy zaczynamy go kontrolować. Przywódcy, dowódcy, kierownicy nagminnie weryfikują, czy ich podwładni działają zgodnie z pr...

Czytaj więcej »

Ewa Woydyłło-Osiatyńska - avatar Ewa Woydyłło-Osiatyńska

Czy szczęścia można się nauczyć?

„Szczęście jest przereklamowane” – mówi w czasie spotkania w Strefie Psyche dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska. Jednocześnie proponuje, by przedefiniować pojęcie szcz...

Czytaj więcej »

Izabela Jąderek - avatar Izabela Jąderek

Jak polubić samego siebie?

Samoocena jest niezwykle ważnym aspektem w życiu każdej osoby. Ma wpływ ma ocenę swoich osiągnięć, relacji i bliskich związków. Sprawia, że w ...

Czytaj więcej »

Magdalena Nowicka - avatar Magdalena Nowicka

Kiedy smutek jest niebezpieczny?

Gorszy dzień, słabszy moment, obniżony nastrój - czy to oznaka depresji? Jak odróżnić prawdziwe objawy choroby od chwilowej utraty poczucia własnej wartości...

Czytaj więcej »

Magdalena Nowicka - avatar Magdalena Nowicka

Zrozumieć schizofrenię

Z danych WHO wynika, iż schizofrenia dotyka ponad 21 milionów osób na całym świecie. Cierpią na nią przede wszystkim młode kobiety i mężczyźni w wieku ok. 1...

Czytaj więcej »

Joanna Gutral - avatar Joanna Gutral

Ekonomia zmiany

Kryzys związany z wybranym kierunkiem studiów najczęściej pojawia się na trzecim roku nauki, czasami już po kilku miesiącach. Czy warto wtedy zaryzykować i ...

Czytaj więcej »

Jolanta Nalewaj-Nowak - avatar Jolanta Nalewaj-Nowak

Zagrożenia żywieniowe i dieta w obecnych czasach

Zdrowy styl życia stał się w obecnych czasach pojęciem dość modnym. Niemniej jednak problemy związane z jedzeniem, nadwagą i otyłością cały czas wzrastają w P...

Czytaj więcej »

Agnieszka Czerw - avatar Agnieszka Czerw

Jak dogonić swoje szczęście?

Czy szczęście można zmierzyć? Podczas wykładu w Strefie Psyche dr Agnieszka Czerw omówiła teoretyczne założenia psychologii pozytywnej oraz wyniki badań ...

Czytaj więcej »

Paweł Boski - avatar Paweł Boski

Uchodźca - sąsiadem

Dobrze przeprowadzona adaptacja kulturowa przypomina monetę. Z jednej strony niezbędna jest edukacja kulturowa przybywających do Polski obcokrajowców. Z dru...

Czytaj więcej »

Joanna Kwaśniewska - avatar Joanna Kwaśniewska

Pułapki niepłodności

Gdy parze przez dłuższy czas, mimo starań, nie udaje się począć dziecka, powoli, po kropelce zaczyna się sączyć niepokój. "Czy oby jesteśmy w pełni zdrowi, cz...

Czytaj więcej »

Ewa Jarczewska-Gerc - avatar Ewa Jarczewska-Gerc

Czy postrzeganie stresu wpływa na efekt pracy?

Matura, egzaminy, prezentacja ustna i mnóstwo materiału do przyswojenia. Czy stres paradoksalnie może pomóc w takiej sytuacji? W trudnych momentach pojawiają ...

Czytaj więcej »

Martyna Nowak - avatar Martyna Nowak

Skupienie na celu zmniejszy stres

Przyszłość jest nieprzewidywalna, więc najlepiej jest skupić się na osiągnięciu konkretnego i ważnego dla nas celu. W przypadku maturzystów, jak również sport...

Czytaj więcej »

Michał Pozdał - avatar Michał Pozdał

Lepsza nauka krótka i częsta

Spotkania z młodzieżą pokazują, że chociaż matura nadal przeraża, to nie tak jak dawniej. Wśród wielu osób panuje przekonanie, że łatwiej ją zdać, a dużo mnie...

Czytaj więcej »

Paulina Sobiczewska - avatar Paulina Sobiczewska

Dobry pracownik wychodzi naprzeciw

Śni się po nocach, wywołuje drżenie rąk czy nerwowe reakcje – ocena pracownicza jest zmorą wielu osób. Czy warto jednak, aby pracownik wychodził naprzeciw ocz...

Czytaj więcej »

Paulina Sobiczewska - avatar Paulina Sobiczewska

Konstruktywna krytyka: 4 największe błędy szefów

Hasło "informacja zwrotna" kryje w sobie nie tylko konstruktywną krytykę, ale również pochwały sukcesów pracowników i ich zespołów podczas ich codziennego dni...

Czytaj więcej »

Paulina Sobiczewska - avatar Paulina Sobiczewska

Idealna ocena pracownicza

Jak skutecznie dokonać okresowej oceny pracowniczej, aby cykliczne spotkania na linii szef-podwładny owocowały sukcesem zespołu i całej firmy? Doradza dr Paul...

Czytaj więcej »

Jarosław Kulbat - avatar Jarosław Kulbat

Jak zredukować poczucie winy w 30 sekund?

Gdy zastanawiamy się nad tym, co wpływa na nasze myśli, uczucia i zachowanie, szukamy przyczyn w oczywistych okolicznościach zewnętrznych, zachowaniach innych l...

Czytaj więcej »

Anna Brytek-Matera - avatar Anna Brytek-Matera

Gdzie jesteś, życie? O anoreksji psychicznej

Od wielu lat wzrasta wskaźnik rozpowszechnienia jadłowstrętu psychicznego. Literatura przedmiotu dowodzi, że jadłowstręt psychiczny ma charakter polietiologiczn...

Czytaj więcej »

Karolina Zarychta - avatar Karolina Zarychta

Plan na zdrowie

Samo postanowienie "schudnę" nie wystarczy, bo jest zbyt abstrakcyjne. Trzeba precyzyjnie sformułować cel, opracować plan, wyznaczyć zadania na każdy dzień i st...

Czytaj więcej »

Maja Filipiak - avatar Maja Filipiak

Psychoterapia szyta na miarę

Dawniej psychoterapeuci z teorii czerpali wiedzę o tym, co jest dla kogo dobre. Różne hipotezy oferowały rozmaite recepty na to, jak pomagać ludziom i stymulowa...

Czytaj więcej »

Magdalena Nowicka - avatar Magdalena Nowicka

Postanowienia noworoczne. Łatwo powiedzieć...

Robimy postanowienia noworoczne, ponieważ to jest przyjemne zadanie, które wzbudza w nas pozytywną wizję przyszłości. Nasze plany mogą wiązać się z różnymi sfer...

Czytaj więcej »

Katarzyna Popiołek - avatar Katarzyna Popiołek

Świąteczne porządki

Na początku przywołajmy "prawo walizki" Prawo to, choć nigdy nie uczono go w szkole, jest nam dobrze znane z autopsji. "Prawo walizki" składa się z kilku twi...

Czytaj więcej »

Dorota Szczygieł - avatar Dorota Szczygieł

Jak kontrolować emocje w pracy?

Rutyna, presja terminów i natłok zobowiązań to główne przyczyny pojawiania się negatywnych emocji w trakcie pracy. Sytuacje stresogenne są jednak nieodłączną cz...

Czytaj więcej »

Justyna Bednarczyk-Wilgos - avatar Justyna Bednarczyk-Wilgos

Wejść w rytm pracy po długim weekendzie

Badania dowodzą, że nasza wydajność po powrocie z urlopu jest zauważalnie niższa od przeciętnej. Jedynie 13% z nas wraca do biura z głową pełną nowych pomysłó...

Czytaj więcej »

Michał Pozdał - avatar Michał Pozdał

Wirtualny świat kontra prawdziwe uczucie

W miłości nie ma niczego wirtualnego. To realne, wielkie uczucie, które powstaje w człowieku i często diametralnie zmienia jego życie. I chociaż dwoje osób mo...

Czytaj więcej »

Paulina Sobiczewska - avatar Paulina Sobiczewska

Jak sformułować cel?

Cel jest podstawą. Końcem drogi, do którego dążysz, ale też jej początkiem. Źródłem motywacji. Odpowiednio przemyślany, określony i opisany cel ma nie tylko wię...

Czytaj więcej »

Jarosław Kulbat - avatar Jarosław Kulbat

8 sposobów na radzenie sobie z "syndromem mistyfikatora"

Nie jest to łatwe, ale (prawie) na pewno możliwe. Jeśli upatrujemy przyczyn "syndromu mistyfikatora" w specyficznych sposobach myślenia o sobie, czy atrybucji p...

Czytaj więcej »

Justyna Bednarczyk-Wilgos - avatar Justyna Bednarczyk-Wilgos

Walka ze stereotypami: kobiety w pracy

Coraz częściej zauważam zjawisko "nieświadomej ideologii", które polega na bezwiednym przyjmowaniu różnych przekonań i nie pozwala na konstruowanie alternatyw...

Czytaj więcej »

Sylwiusz Retowski - avatar Sylwiusz Retowski

Pracoholizm, czyli jak wypoczywać po pracy, aby naprawdę wypocząć

Coraz częściej w różnego typu mediach wymienia się określenie "pracoholizm". Z jednej strony menadżerowie przyznają, że idealny pracownik powinien być w pełni d...

Czytaj więcej »

Dorota Szczygieł - avatar Dorota Szczygieł

Emocje w pracy – sprzymierzeńcy czy wrogowie?

Emocje są nieodłączną częścią naszego życia zawodowego. Sukces w realizacji projektu sprawia, że odczuwamy radość i dumę. Groźba utraty pracy wywołuje lęk. Ogar...

Czytaj więcej »

Katarzyna Popiołek - avatar Katarzyna Popiołek

Urlop niejedno ma imię

Różnego typu doświadczenia dzielą nam życie na to, co było przed nimi i po nich. Jeden z takich mini podziałów dotyczy czasu przed urlopem i po. Przed urlopem...

Czytaj więcej »

Jarosław Kulbat - avatar Jarosław Kulbat

Być w centrum uwagi

Zmieniłaś fryzurę, założyłaś nowe buty. Dlaczego nikt tego nie zauważył? Dlaczego nikt nie pochwalił? Przecież tak się starałaś, żeby dobrze wypaść, żeby zrob...

Czytaj więcej »

Katarzyna Popiołek - avatar Katarzyna Popiołek

Wspierajmy się

Psychologowie zwracają szczególną uwagę na wymieniane w codziennych kontaktach wsparcie społeczne, z którego czerpiemy siłę. Każdy z nas ma większą lub mniejs...

Czytaj więcej »

Aneta Bartnicka-Michalska - avatar Aneta Bartnicka-Michalska

5 porad – jak podejmować życiowe decyzje

Wybór szkoły, drogi zawodowej, czy partnera to tylko niektóre dylematy, przed którymi większość z nas staje przynajmniej raz w życiu. Choć wybory te nie nal...

Czytaj więcej »

Jarosław Kulbat - avatar Jarosław Kulbat

„Ciche dni” jako metoda rozwiązywania konfliktów

Konflikty, kłótnie, spory i sprzeczki z najbliższymi pojawiają się w życiu większości z nas. Zaskakuje niewielka wiedza, jaką mają ludzie odnośnie genezy, dyn...

Czytaj więcej »

Strefa Psyche - avatar Strefa Psyche

Walentynki pół serio

Walentynki to, co by nie mówić, miły obyczaj i nie wiem dlaczego niektórych tak oburza. Że zapożyczony? Przepraszam, a czy inne zwyczaje są ewidentnie nasze, ...

Czytaj więcej »

Paulina Sobiczewska - avatar Paulina Sobiczewska

Sztuka motywowania siebie

Motywacji można się nauczyć, szlifować ją i inspirować do działania innych. Jednak jak zmotywować siebie? Okres powrotu do pracy po dłuższym weekendzie, masa pr...

Czytaj więcej »
Image not available
Image not available
Image not available

Patronat medialny

Slider