Bohater dnia codziennego to osoba, która gotowa jest pomagać innym w potrzebie oraz bronić spraw moralnych, pomimo potencjalnych kosztów i zagrożeń dla niej samej. Czy takim bohaterem może stać się każdy z nas? O tym, co sprawia ludziom trudność w stawianiu czoła wymagającym sytuacjom oraz jak wypracować w sobie nawyk podejmowania odważnych działań w trudnych okolicznościach opowiada prof. Philip Zimbardo, wybitny psycholog społeczny, doktor honoris causa Uniwersytetu SWPS.

Prelegent

Profesor Philip Zimbardo - światowej sławy amerykański psycholog społeczny, emerytowany profesor Uniwersytetu Stanforda, doktor honoris causa Uniwersytetu SWPS. Najbardziej znany z przeprowadzonego w latach siedemdziesiaątych eksperymentu więziennego na Uniwersytecie Stanforda, który pokazywał jak czynniki sytuacyjne (pełnione role) mogą wpływać na skłonność do czynienia zła. Zajmował się wieloma dziedzinami psychologii, z czego najbardziej znane są jego dokonania w dziedzinie psychologii społecznej oraz badania nad nieśmiałością. Zajmuje się też psychologią zła, terroryzmu i dehumanizacji, a w ostatnich latach psychologią bohaterstwa dnia codziennego.
Autor wielu publikacji, z których najbardziej znane są „Psychologia i życie” oraz „Efekt Lucyfera: Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?”. W 2002 pełnił funkcję prezydenta Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego (American Psychological Assocation).

 

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar dla młodzieży „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?”