Emocje są nieodłączną częścią naszego życia zawodowego. Sukces w realizacji projektu sprawia, że odczuwamy radość i dumę. Groźba utraty pracy wywołuje lęk. Ogarniającą nas wściekłość, co brzmi nieco anegdotycznie, wyładowujemy niekiedy na… komputerach. 

Przekleństwa, krzyki, ataki agresji

W 1999 roku brytyjska firma badań rynkowych MORI przeprowadziła na zlecenie Compaq badanie sondażowe, którego celem było określenie poziomu zadowolenia klientów z komputerów osobistych i laptopów. W badaniu wzięło udział 1250 pracowników, na co dzień korzystających ze sprzętu komputerowego. Z raportu pod wiele mówiącym tytułem: „Wściekłość na maszynę” wynika, że komputery bardzo często stają się ofiarami korzystających z nich ludzi: ¾ ankietowanych przyznało, że swoje frustracje wywołane wadliwie działającym oprogramowaniem komputerowym wyładowuje na sprzęcie. Respondenci mówili o przekleństwach i wyzwiskach kierowanych do komputerów, a nawet o pojawiających się – w chwilach największej złości – aktach agresji: kopaniu obudowy komputera, uderzaniu w klawiaturę, wyrywaniu kabli itp.

Czy zatem emocje to nasi wrogowie?

Zdecydowanie nie! Emocje spełniają ważne funkcje w naszym życiu. 

  • Informują nas o ważności zdarzeń dziejących się wokół nas. Boimy się, gdy coś nam zagraża, odczuwamy radość, gdy osiągniemy cel.
  • Mobilizują nas do działania. Na przykład odczuwając strach stajemy się czujni i wrażliwi na bodźce, krew napływa do dużych mięśni szkieletowych. Jesteśmy gotowi do rozpoznawania zagrożenia i ucieczki.
  • Spełniają ważną funkcję komunikacyjną. Dzięki wiedzy czerpanej z ekspresji emocjonalnej partnerów interakcji możemy interpretować i przewidywać ich zachowania.

Mimo że reakcje emocjonalne są zwykle adekwatne do wymagań środowiska i pozwalają na skuteczne działanie, to zdarzają się sytuacje, gdy doświadczane przez człowieka emocje prowadzą do zachowań sprzecznych z jego potrzebami i celami. Lęk przed wystąpieniami publicznymi może utrudniać lub wręcz uniemożliwiać zaprezentowanie swoich możliwości, a złość zrujnować relacje społeczne.

Aby skorzystać z dobrodziejstw emocji i obrócić je na naszą korzyść, musimy inteligentnie włączać je do naszego zachowania. Musimy umieć rozpoznawać, rozumieć i kontrolować emocje, czyli dysponować zespołem zdolności wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej. 

Czy inteligentnego korzystania z emocji można się nauczyć? Tak! Poziom umiejętności wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej w dużym stopniu zależy od naszych wczesnodziecięcych doświadczeń. Nie oznacza to jednak, że jako osoby dorosłe nie możemy rozwijać swoich kompetencji emocjonalnych. Wyniki badań wskazują, że mądrego radzenia sobie z emocjami można się nauczyć.

 

258 dorota szczygiel

O autorce

dr Dorota Szczygieł – psycholog, pracuje na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie Uniwersytetu SWPS, kierownik studiów podyplomowych Inteligencja emocjonalna w praktyce. Zajmuje się uwarunkowaniami i konsekwencjami regulacji emocji w pracy zawodowej. Jest współautorką Skali Pracy Emocjonalnej, służącej do pomiaru strategii regulacji emocji w zawodach usługowych, oraz Skali Poziomów Świadomości Emocji, narzędzia do diagnozy inteligencji emocjonalnej.

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia

 
Zapraszamy na webinar „Czym jest psychoterapia i dlaczego działa?”