• https://podcasts.apple.com/us/podcast/rozumienie-i-terapia-depresji-w-nurcie-poznawczo-behawioralnym/id1437994794?i=1000450011246
  • https://open.spotify.com/episode/5ZDu3h8GMjuRDLsDUWdFHs
  • https://soundcloud.com/swpspl/rozumienie-i-terapia-depresji-w-nurcie-poznawczo-behawioralnym-dr-izabela-pawlowska
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/60ca06d0-10c3-4afe-af2e-b1331377d890?_lst&catalog=e9425407-77fe-43bc-ab68-1aaeb3ec6033

Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że depresja jest czwartym co do skali występowania problemem zdrowotnym na świecie. W Polsce wskazuje się zaś, że na depresję cierpi nawet co dziesiąty z nas. Punktem zwrotnym w chorobie może być podjęcie psychoterapii. W przypadku depresji szczególnie rekomendowana jest ta w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Czym jest depresja? Jakie podejście do jej leczenia ma terapia poznawczo-behawioralna? Jak tłumaczy ona pojawienie i utrzymywanie się tego powszechnego zaburzenia? Jaki wpływ na jej leczenie ma terapia myśli automatycznych i przekonań? Czym różnią się różne formy depresji lub obniżenia nastroju, jak depresja zimowa, poporodowa, choroba afektywna jednobiegunowa czy dystymia lub cyklotymia? Na te pytania odpowiada psycholog i psychoterapeutka dr Izabela PawłowskaUniwersytetu SWPS.

Od „mam doła” do choroby afektywnej

Polska należy do krajów o największej w Europie liczbie samobójstw w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. O ile u nas wskaźnik ten wynosi aż 16,6, o tyle np. w Niemczech 9,2, a w objętych kryzysem gospodarczym Grecji i Hiszpanii kolejno 5,1 i 3,8. Pamiętajmy, że depresja objawia się nie tylko obniżonym nastrojem, zmniejszoną energią, męczliwością czy utratą zadowolenia, lecz także spadkiem zaufania lub szacunku do siebie, nieracjonalnymi wyrzutami sumienia, myślami o samobójstwie, skarżeniem się na na swoją wydolność poznawczą, zaburzenia snu czy apetytu. Wszystkie te objawy, czy występują łącznie, czy nie, wzajemnie na siebie wpływają. Dlatego warto podjąć terapię poznawczo-behawioralną, która wpływa na treści myśli automatycznych i utrwalone przez lata przekonania. Zmiana sposobu myślenia negatywnie wpływającego na zdrowie pomaga uzyskać zmianę nastroju i zachowania, a w rezultacie pożegnać zaburzenie depresyjne.

Prelegentka

258 michal pozdal2

dr Izabela Pawłowska – psycholog, psychoterapeuta. Zajmuje się psychologią zdrowia, chorobami nowotworowymi, autoimmunologicznymi, psychosomatycznymi oraz psychoterapią poznawczo-behawioralną. Naukowo interesuje się diagnozą psychologiczną, funkcjonowaniem człowieka w aspekcie bio-psycho-społecznym, a także związkami psychologii, biologii i medycyny.

Biegła sądowa z zakresu psychologii przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP). Ukończyła 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center (OCTC). Ukończyła studia podyplomowe poświęcone podstawom psychoterapii psychodynamicznej. Prowadzi praktykę psychologiczno-psychoterapeutyczną w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Zapraszamy na spotkanie

Chcemy mieć satysfakcjonujące życie osobiste, zawodowe, towarzyskie, cieszyć się zdrowiem – nie tylko fizycznym, lecz także psychicznym. Wiemy bowiem, jak trudne dla naszego samopoczucia i równowagi w codziennym funkcjonowaniu są niemiłe niespodzianki, kłopoty, przykre – czy nawet traumatyczne – doświadczenia, jakie funduje nam życie. Jak zapewnić sobie „zdrową głowę”? Jak rozwijać w sobie właściwości psychiczne, które pomogą nam tak kierować sobą, kontaktować się z ludźmi i rozwiązywać problemy, żeby móc się cieszyć wysoką jakością życia?

Zapraszamy na spotkanie „Zdrowie psychiczne - jak osiągnąć dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny?”, podczas którego wystąpią psycholodzy, psychiatrzy i psychoterapeuci: dr Agnieszka Popiel, dr Maciej Klimarczyk i dr Maja Herman.

15 października
17.30–19.00
Warszawa

Zapraszamy na webinar

Wśród cech wspierających zdrowie psychiczne wyróżnia się cechy intelektualne, takie jak mądrość, autentyczność i wytrzymałość, oraz cechy emocjonalne, jak wdzięczność, nadzieja czy duchowość. Na nasze zdrowe funkcjonowanie wpływa sposób odnoszenia się do ludzi, bliskość, współczucie, empatia czy altruizm. Co jeszcze składa się nasz dobrostan psychiczny i jak o niego dbać? Gdzie szukać wsparcia i pomocy? Jak pełniej korzystać z własnych zasobów i żyć zdrowo, a więc szczęśliwie?

Zapraszamy na spotkanie online „Zdrowie psychiczne – jak o nie dbać?”, podczas którego psycholog Joanna Gutral będzie rozmawiać z psychoterapeutką dr Agnieszką Mościcką-Teske z Uniwersytetu SWPS.

17 października
17.00–18.00
online

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia